Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Ob2020-153 Kontajner (5 m3) na odvoz registratúrnych spisov do spaľovne spolu s 2-3 zamestnancami na naloženie kontajnera na Miestnom úrade MČ BNM Junácka 1, Bratislava Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKO - podnik VPS 00491870 Stavebné práce, opravárenské práce 828,00 € 27.04.2020 28.04.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-159 Generálna oprava čerpadla prečerpávacej stanice splaškových vôd bytových domov na Bojnickej ulici č. 19 - 25 v Bratislave Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 RodFirm s.r.o. 50662643 Stavebné práce, opravárenské práce 1 151,40 € 27.04.2020 11.05.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-160 Oprava poškodeného výtlačného potrubia prečerpávacej stanice splaškových vôd bytových domov na Bojnickej č. 19 - 25 v Bratislave Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 RodFirm s.r.o. 50662643 Stavebné práce, opravárenské práce 744,00 € 27.04.2020 11.05.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-166 Vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia výšky nájomného za 1 m2 pozemku/rok k pozemku registra "C" KN parc. č. 11518/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 363 m2, v k.ú. Nové Mesto, evidovanému na LV č. 2382 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 250,00 € 27.04.2020 13.05.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
F2020-0569 Pohrebné služby (Viliam Čík) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Pohrebná služba STRÍŽ Ladislav 34332197 Iné 212,57 € 27.04.2020 20.05.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2020-0570 Pohrebné služby (Silvester RIGÓ) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Pohrebná služba STRÍŽ Ladislav 34332197 Iné 212,57 € 27.04.2020 20.05.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2020-0571 Tlač letákov formátu A4 obojstranne farebne v počte kusov 9000 pre potreby Miestneho úradu týkajúce sa opatrení proti šíreniu Koronavírusu Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ultra Print s.r.o. 31399088 Kultúra, média, tlač 330,00 € 27.04.2020 20.05.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Z2020-080 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201913924_Z č. ÚEZ: 91/2019 zo dňa 03.05.2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ultra Print s.r.o. 31399088 Kultúra, média, tlač 0,00 € 24.04.2020 25.04.2020 24.04.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Ob2020-177 Oprava vstupnej posuvnej brány do areálu Voľnočasového priestoru JAMA na ulici Kalinčiakova / Odbojárov v Bratislave (havarijný stav, nefunkčné otváranie / zatváranie brány) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 AXIAL s.r.o. 34103341 Stavebné práce, opravárenské práce 120,26 € 24.04.2020 21.05.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
F2020-0573 Rekonštrukcia komunikácie Bárdošova I. etapa Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DEBRA BA s.r.o. 47604328 Stavebné práce, opravárenské práce 28 497,41 € 24.04.2020 20.05.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Ob2020-148 Realizácia vodorovného dopravného značenia v zmysle realizačnej projektovej dokumentácie dopravného značenia s názvom: Pilotná zóna Tehelné pole, Parkovacia politika MČ BA- Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKO - podnik VPS 00491870 Stavebné práce, opravárenské práce 12 894,57 € 23.04.2020 24.04.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-149 Zabezpečenie online prenosu (vrátane príslušných titulkov) z verejného vypočutia uchádzačov o funkciu riaditeľa EKO-podniku VPS, v stredu 29. apríla 2020 od 8.30 hod. v budove Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto na Junáckej č. 1 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DIGITEL, s.r.o. 46146997 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 220,00 € 23.04.2020 28.04.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Z2020-075 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 273/2019 ÚEZ zo dňa 03.12.2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DEBRA BA s.r.o. 47604328 Stavebné práce, opravárenské práce 35 602,62 € 23.04.2020 24.04.2020 23.04.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Ob2020-150 Likvidácia odvozom, resp. podrvením drevín na prístupe k športovisku Jelšová Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKO - podnik VPS 00491870 Stavebné práce, opravárenské práce 72,00 € 23.04.2020 24.04.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-164 Slido (Privatny balik - Private package) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 sli.do s.r.o. 47333421 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 178,80 € 23.04.2020 23.04.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
F2020-0563 Stavebný zákon s vysvetlivkami - aktualizácia k 08.04.2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262 Iné 76,54 € 23.04.2020 20.05.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Ob2020-181 Obhliadka vykurovacieho a vetracieho systému v ZŠ Kalinčiakova za účelom zistenia nákladov na repasiu a opätovne uvedenie do prevádzky Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 AUSTYN Internasional s.r.o. 35872691 Stavebné práce, opravárenské práce 2 448,00 € 23.04.2020 23.04.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Z2020-074 Darovacia zmluva ÚEZ č. 67/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Niké, spol. s.r.o. 00603741 Iné 0,00 € 22.04.2020 23.04.2020 22.04.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
F2020-0561 Autoumyváreň Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 22.04.2020 13.05.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2020-0560 Výroba a dodávka tabuliek so súpisným číslom - 250 ks, od čísla: 14 136 - 14 386 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEMER KOVO s.r.o. 36733776 Stavebné práce, opravárenské práce 2 157,00 € 22.04.2020 20.05.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »