Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Ob2020-221 Preprava zeminy zo skládky z Vajnor do parku Gaštanica na Jeséniovú ul. (Materiál je nevyhnutný na zabezpečenie bezpečnosti hrajúcich sa detí na lanovej kĺzačke) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ledax s.r.o. 47554657 Stavebné práce, opravárenské práce 60,00 € 29.06.2020 01.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
F2020-0817 Výkon povinnej jesennej deratizácie pre objekty v majetku Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Milan Hrabinský - DEMI 17398444 Iné 610,00 € 29.06.2020 03.08.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Z2020-125 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ÚEZ č. 103/2019 zo dňa 31.05.2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 46059105 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 26.06.2020 26.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Ob2020-218 Nákup a výmena pneumatík za nové na SMV BA724JG mestskej časti BNM Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 RODEX CAR s.r.o. 35860251 Stavebné práce, opravárenské práce 215,00 € 26.06.2020 29.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
F2020-0814 Dodávka a odber tepla - Hálkova 11 (vyúčtovanie 01.07.2019 - 31.12.2019) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 TERMMING a. s. 35972254 Palivá, energie, voda, telefóny 484,37 € 26.06.2020 03.08.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2020-0815 Oprava stožiara na vlajku (rozthnuý vodiaci drôt) pred administratívnou budovou Miestneho úradu MČ BNM na Junáckej 1, Bratislava Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKO - podnik VPS 00491870 Stavebné práce, opravárenské práce 63,16 € 26.06.2020 03.08.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2020-0816 Prenájom Kuchajdy (amfiteáter + šatne) na akciu Rozprávková nedeľa - 28.6.2020 v čase od 15 - 17 hod. pre rodiny s deťmi Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKO - podnik VPS 00491870 Nájmy a prenájmy 10,00 € 26.06.2020 03.08.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2020-0811 Zatekanie do domu - výjazd, obhliadka Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Havarijná služba Olivová s.r.o. 36741566 Stavebné práce, opravárenské práce 45,05 € 25.06.2020 03.08.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Ob2020-212 Dodanie a montáž detských prvkov vrátane vstupnej kontroly inšpekčným orgánom typu A a vydanie inšpekčného certifikátu do areálu MŠ Teplická 5 v Bratislave Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 KOSTE plus s.r.o. 48324582 Stavebné práce, opravárenské práce 4 988,88 € 25.06.2020 29.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-217 Výroba a dodanie priehľadných štítov 1100 ks Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 RAPOS s.r.o. 51687721 Iné 648,12 € 25.06.2020 29.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-219 Tlač (špeciálna licencovaná tlač) 6 000 ks poštových poukážok na výber poplatkov za psa a opatrovateľskú službu MČ BNM Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GUPRESS Tlačiareň 31371647 Kultúra, média, tlač 305,00 € 25.06.2020 29.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-225 Nákup kníh " Leonardo kocúr z ulice" od autora Jána Uličianského v počte 550 kusov Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 TRIO PUBLISHING, s.r.o. 31401392 Kultúra, média, tlač 2 695,00 € 25.06.2020 09.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
F2020-0812 Paušálny poplatok za držanie havarijnej služby za mesiace 1-6/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Havarijná služba Ľuba Olivová s.r.o. 35876239 Stavebné práce, opravárenské práce 222,75 € 25.06.2020 03.08.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2020-0813 Čistenie koša, Odvoz a likvidácia odpadu - Nobelova 34 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 KANAL M.P.S. s. r. o. 35710357 Stavebné práce, opravárenské práce 568,50 € 25.06.2020 03.08.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Ob2020-203 Akustická tomografia na stanovenie stability a vnútorných dutín u 4 ks drevín: 1 ks javora pri BD Kalinčiakova č. 13, 1 ks topoľa vo dvore Račianska, - 2 ks topoľov pri detskom ihrisku vo dvore Kalinčiakova-Družstevná-Pri Starej prachárni Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKOJET s.r.o. 35734990 Iné 96,00 € 23.06.2020 26.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-214 Vyhotovenie znaleckého posudku na spoluvlastnícky podiel vo výške 1/2 k pozemkom registra „C“ KN, k. ú. Nové Mesto, Nobelova ul. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 250,00 € 23.06.2020 01.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
F2020-0810 Balená voda, fľaša na vodu, poháriky Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Dolphin Central Europe s.r.o. 50046586 Iné 9,87 € 23.06.2020 20.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Z2020-124 Mandátna zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie č. ÚEZ 108/2020 (ÚP zóny Horná Mlynská dolina) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. arch. Eva Balašová 34300465 Iné 5 920,00 € 22.06.2020 23.06.2020 22.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Ob2020-200 Mandátny certifikát (platnosť certifikátu 1 rok) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 D. Trust Certifikačná Autorita a. s. 35840005 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 23,88 € 22.06.2020 22.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-201 Vyhotovenie geometrického plánu GP 85/2020 na vecné bremeno VN pre Západoslovenskú distribučnú a.s. v areáli MŠ Teplická 5 v Bratislave, parc. číslo: 12142/220, k.ú. Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 264,00 € 22.06.2020 23.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka