Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Ob2019-300 Akustická tomografia 1 ks pajaseňa rastúceho v zeleni vnútrobloku Legerského 10 - 16, Sibírska 41 - 43, Ovručská 11 -13, na parcele č. 12050/18, k.ú. Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKOJET s.r.o. 35734990 Iné 24,00 € 07.08.2019 12.08.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2019-296 Propagácia na sociálnej sieti Facebook (kancelária pre participáciu verejnosti) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Facebook Ireland Limited 969292 Kultúra, média, tlač 600,00 € 06.08.2019 06.08.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2019-323 On-line prístup TREND digital na 14. vydaní, do konca roku 2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 News and Media Holding a. s. 47256281 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 11,50 € 06.08.2019 09.08.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2019-298 Dodávka a montáž rozvodov komínovej sústavy v ZŠ Kalinčiakova 12 v Bratislave vrátane príslušných revízií Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 L-STAV1 s.r.o. 35916052 Stavebné práce, opravárenské práce 5 664,00 € 05.08.2019 07.08.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2019-294 Pohrebné služby (Magdaléna Lunáková) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Pohrebná služba STRÍŽ Ladislav 34332197 Iné 224,02 € 29.07.2019 31.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2019-295 Dodávka a montáž zdravotnej inštalácie v ZŠ Jeséniová 54 v Bratislave vrátane príslušných revízií Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 L-STAV1 s.r.o. 35916052 Stavebné práce, opravárenské práce 3 204,00 € 29.07.2019 01.08.2019 Ing. Stanislav Winkler zástupca starostu Objednávka
Ob2019-301 Dodávka a montáž elektroinštalácie v ZŠ Odborárska 2 v Bratislave vrátane príslušných revízií Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Luboš Valkovič 41255453 Stavebné práce, opravárenské práce 2 198,40 € 25.07.2019 25.07.2019 Ing. Stanislav Winkler zástupca starostu Objednávka
Ob2019-299 Kancelárske kreslá Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Lamitec, spol. s r. o. 35710691 Iné 7 850,00 € 25.07.2019 29.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2019-290 Tonery do tlačiarní - 130 ks Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 TOWDY s.r.o. 44801777 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 688,50 € 24.07.2019 25.07.2019 Ing. Stanislav Winkler zástupca starostu Objednávka
Ob2019-293 Prečalúnenie 2 ks veľkých textilných sedačiek z reprezentačných priestorov Miestneho úradu MČ BNM Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Čalúnictvo Monika Praženková 45898740 Stavebné práce, opravárenské práce 1 400,00 € 24.07.2019 30.07.2019 Ing. Stanislav Winkler zástupca starostu Objednávka
Ob2019-286 Pohrebné služby (Johann Traun) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Pohrebná služba STRÍŽ Ladislav 34332197 Iné 224,02 € 23.07.2019 23.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2019-287 Stavebné práce, potrebné k inštalácii nových kuchynských zariadení s novými technickými parametrami v školskej kuchyni ZŠ Sibírska Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MB Tech s.r.o. 45425124 Stavebné práce, opravárenské práce 4 888,00 € 23.07.2019 23.07.2019 Ing. Stanislav Winkler zástupca starostu Objednávka
Ob2019-288 Stavebné práce, potrebné k inštalácii nových kuchynských zariadení s novými technickými parametrami v školskej kuchyni ZŠ s MŠ Cádrova Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 VIREA s.r.o. 47797541 Stavebné práce, opravárenské práce 5 530,00 € 23.07.2019 23.07.2019 Ing. Stanislav Winkler zástupca starostu Objednávka
Ob2019-292 Zariadenie, nábytok pre dvojkanceláriu č. 404 MÚ Junácka 1 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Lamitec, spol. s r. o. 35710691 Iné 4 800,00 € 22.07.2019 25.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2019-291 Objednávka na priestory reštaurácie Istropolis - 60. výročie vzniku denného centra Vajnorská dňa 11.09.2019 (prenájom, výzdoba a občerstvenie) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ivan Pochylý - PAM TEP 37154753 Nájmy a prenájmy 465,50 € 18.07.2019 25.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2019-282 Technické zlepšenie aktuálneho stavu IT Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 LUNETA s.r.o. 31371248 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 508,00 € 17.07.2019 17.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2019-277 Opakovaný dezinsekčný zásah / proti Blattella germanica / v bytových jednotkách obytného domu na Bojnickej ulici č. 21 v Bratislave - bytové jednotky č.14, 15, 16, 19, 20, 21, 23 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Milan Hrabinský - DEMI 17398444 Iné 270,00 € 16.07.2019 16.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2019-297 Odborná konferencia: Ako, s kým a za čo zvyšovať kvalitu sociálnych služieb dňa 16. - 17.10.2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR 42170460 Iné 270,00 € 16.07.2019 07.08.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2019-289 Oprava rozvodov (elektrina, voda, kanaliz. odpad) v dvoch kanceláriách č. 404 administratívnej budovy Miestneho úradu MČ BNM na Junáckej 1, Bratislava Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Havarijná služba Ľuba Olivová s.r.o. 35876239 Stavebné práce, opravárenské práce 3 325,00 € 15.07.2019 22.07.2019 Ing. Stanislav Winkler zástupca starostu Objednávka
Ob2019-280 Kladenie podlahových kobercov do reprezentačných priestorov Miestneho úradu (kancelárie č. 403, 404, 414, 415) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Michal Novotný 46453962 Stavebné práce, opravárenské práce 1 500,00 € 12.07.2019 16.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2019-281 Výpočtová technika (zásuvka na hard disk, pamäť) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 AGEM COMPUTERS spol. s r. o. 35692715 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 432,00 € 12.07.2019 12.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2019-264 Servisný zásah v bytovom dome na Odborárska ulica č. 4 v Bratislave / byt č. 4 / Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Triangel s.r.o. 35696443 Stavebné práce, opravárenské práce 476,40 € 11.07.2019 11.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2019-274 Pohrebné služby (Ivan Kollár) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Pohrebná služba STRÍŽ Ladislav 34332197 Iné 224,02 € 11.07.2019 17.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2019-283 Stavebno-technické úpravy výdajne jedál v MŠ Letná 7 v Bratislave vrátane príslušných revízií Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 BYTOS, spol. s r. o. 17314364 Stavebné práce, opravárenské práce 1 073,76 € 11.07.2019 19.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2019-284 Stavebné práce súvisiace s premiestnením a inštaláciou kuchynských zariadení v priestoroch školskej jedálne na ZŠ a MŠ Za kasárňou, Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Stavby Slovakia s.r.o. 46590960 Stavebné práce, opravárenské práce 5 964,00 € 11.07.2019 22.07.2019 Ing. Stanislav Winkler zástupca starostu Objednávka
Ob2019-285 Stavebné práce súvisiace s premiestnením a inštaláciou kuchynských zariadení v priestoroch školskej kuchyne na ZŠ a MŠ Česká, Česká 10, 831 03 Bratislava Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Stavby Slovakia s.r.o. 46590960 Stavebné práce, opravárenské práce 2 184,00 € 11.07.2019 22.07.2019 Ing. Stanislav Winkler zástupca starostu Objednávka
Ob2019-261 Úprava časti pozemku na ul. Na Revíne, parc. č. 5970/2. k. ú. Vinohrady v časti výmery 63 m2 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKO - podnik VPS 00491870 Stavebné práce, opravárenské práce 5 000,00 € 10.07.2019 10.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2019-270 Oprava chodníkov a komunikáciíí - Robotnícka-2 x prepad + odstránenie bet. rámp s chodníkov, Čsl. parašutistov - nová obrusná vrstva, Osadná+Tehelná odstránenie výtlkov, Rešetkova pred škôlkou oprava chodníka, Varšavská-oprava obrusnej vrstvy + chodník Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 Stavebné práce, opravárenské práce 16 000,00 € 10.07.2019 10.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2019-271 Oprava, údržba a doplnenie nového dopravného značenia na komunikáciách - Čsl. parašutistov, Kalinčiakova, Družstevná, Bárdošova, L. Derera, Robotnícka, Plzenská, Jakubíkova, Pluhová, Považská + nové po upresnení správcom na základe kontroly ZDZ Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Saroute s.r.o. 31606458 Stavebné práce, opravárenské práce 5 800,00 € 10.07.2019 10.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2019-272 Oprava chodníkov a realizácia bezbarierových priechodov pre chodcov (BPPCH), úprava vpuste na komunikáciách: Bárdošova - 4x BPPCH, Ambrova-1x BPPCH, Ovručská-Pohronská-Janoškova-výmena ul vpustí 3 x, L. Dérera 2x BPPCH + chodník Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 Stavebné práce, opravárenské práce 30 000,00 € 10.07.2019 10.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »