Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti


Informácie
  • Názov: Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti
  • IČO: 31103031
  • Adresa: Hlavná 326, 900 41 Rovinka

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Ob2022-530 Miestna samospráva - základné princípy fungovania IV. /sprievodca kompetenciami volených predstaviteľov samosprávy 2022 - 2026/ - 20 ks Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 Kultúra, média, tlač 300,00 € 12.09.2022 12.09.2022 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2022-531 Online seminár: Miestne dane a poplatok za komunálny odpad, drobné stavebné odpady a miestny poplatok za rozvoj Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 Iné 25,00 € 12.09.2022 12.09.2022 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2022-544 Online seminár - Novela zákonníka práce od 01.10.2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 Iné 25,00 € 14.09.2022 14.09.2022 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2022-563 Online seminár - Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 Iné 25,00 € 21.09.2022 21.09.2022 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2022-577 Online seminár - Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich RO a PO; Elektronické spracovanie inventarizácie od 01.01.2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 Iné 25,00 € 26.09.2022 26.09.2022 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2022-606 Školenie - Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 Iné 25,00 € 03.10.2022 03.10.2022 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2022-635 Seminár - Voľby 2022 z pohľadu mzdovej učtárne obce/mestá - nároky starostov/primátorov po komunálnych voľbách Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 Iné 25,00 € 17.10.2022 17.10.2022 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2022-698 Školenie - Účtovná závierka pre obce, mestá a VÚC k 31.12.2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 Iné 25,00 € 09.11.2022 10.11.2022 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
F2022-1711 Miestna samospráva - základné princípy fungovania IV. /sprievodca kompetenciami volených predstaviteľov samosprávy 2022 - 2026/ - 30 ks Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 Iné 450,00 € 19.10.2022 24.11.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Ob2021-017 Seminár- Ako pracovať s elektronickou schránkou Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 RZPO - Regionálne vzdelávacie centrum 31103031 Iné 75,00 € 21.01.2021 22.01.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2021-044 Školenie - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce a mestá v roku 2021. Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 RZPO - Regionálne vzdelávacie centrum 31103031 Iné 75,00 € 04.02.2021 04.02.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2021-045 Školenie - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC v roku 2021. Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 RZPO - Regionálne vzdelávacie centrum 31103031 Iné 25,00 € 04.02.2021 04.02.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2021-048 Školenie - Mimoriadne opatrenia v rozpočtovej oblasti a záverečný účet obce - mesta. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 RZPO - Regionálne vzdelávacie centrum 31103031 Iné 50,00 € 04.02.2021 04.02.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2021-050 Školenie - Novela zákona o finančnej kontrole Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 RZPO - Regionálne vzdelávacie centrum 31103031 Iné 50,00 € 04.02.2021 04.02.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2021-051 Konzultačný seminár k Z. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v z. n. p., k Z. č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 RZPO - Regionálne vzdelávacie centrum 31103031 Iné 25,00 € 04.02.2021 04.02.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2021-171 Online seminár: Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve a prehľad aktuálnych osobitostí súvisiacich s COVID opatreniami Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 Iné 25,00 € 21.04.2021 21.04.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2021-244 Seminár - Najčastejšie problémy samospráv a ich RO, PO so zákonom o slobode informácií/info zákon/a praktické riešenia Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 Iné 25,00 € 27.05.2021 27.05.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-276 Seminár - Vedenie pokladnice a obeh ostatných účtovných dokladov Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 Iné 25,00 € 17.05.2021 17.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2021-381 Seminár - Miestne dane a popl. za kom. odpad, drobn. staveb. odpady a miestny popl. za rozvoj Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 Iné 25,00 € 10.09.2021 10.09.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-400 Online seminár - Objektívna zodpovednosť (nové kompetencie obcí) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 Iné 75,00 € 22.09.2021 22.09.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
« 1 2 3 4 5 »