Mgr. art. René Kosman


Informácie
  • Názov: Mgr. art. René Kosman
  • IČO: 37142771
  • Adresa: Karadžičova 6, 821 06 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Ob2023-401 Realizačná projektová dokumentácia - vrátane výkazu výmer a rozpočtu - investičná akcia ZŠ Odborárska - vsakovanie Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. art. René Kosman 37142771 Stavebné práce, opravárenské práce 4 232,58 € 14.09.2023 14.09.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Objednávka
Ob2022-214 Projektová dokumentácia "Park A Mierová kolónia" Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. art. René Kosman 37142771 Iné 4 995,90 € 19.04.2022 25.04.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2022-215 Projektová dokumentácia "Park B Mierová kolónia" Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. art. René Kosman 37142771 Iné 4 995,90 € 19.04.2022 25.04.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2022-379 Aktualizácia rozpočtu na stavbu ZŠ Odborárska - rozšírenie kapacít Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. art. René Kosman 37142771 Iné 560,00 € 20.06.2022 22.06.2022 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
F2022-0614 Projektová dokumentácia "Park A Mierová kolónia" Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Kosman René Mgr. Art. 37142771 Iné 9 991,80 € 26.04.2022 04.08.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2022-1086 Aktualizácia rozpočtu na stavbu ZŠ Odborárska - rozšírenie kapacít Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. art. René Kosman 37142771 Iné 560,00 € 07.07.2022 10.08.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Ob2022-710 Aktualizácia rozpočtu pre projekt Protihluková stena ZŠ Odborárska ul. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. art. René Kosman 37142771 Iné 290,00 € 16.11.2022 21.11.2022 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
F2022-2070 Aktualizácia rozpočtu pre projekt Protihluková stena ZŠ Odborárska ul. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. art. René Kosman 37142771 Iné 290,00 € 12.12.2022 13.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Faktúra
Ob2021-180 Projektová dokumentácia - riešenie rekonštrukcie priestoru Front office MÚ BANM Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. art. René Kosman 37142771 Iné 747,54 € 28.04.2021 29.04.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
F2021-0659 Projektová dokumentácia - riešenie rekonštrukcie priestoru Front office MÚ BANM Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. art. René Kosman 37142771 Iné 747,54 € 05.05.2021 27.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Z2021-144 Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 126/2021 (Vypracovanie projektovej dokumentácie na dostavbu rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. art. René Kosman 37142771 Stavebné práce, opravárenské práce 54 994,38 € 10.06.2021 11.06.2021 10.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
F2021-0987 Vypracovanie projektovej dokumentácie na dostavbu rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. art. René Kosman 37142771 Stavebné práce, opravárenské práce 49 352,38 € 12.07.2021 16.08.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-1270 Inžinierska činnosť, s výnimkou úkonov súvisiacich s kolaudačným konaním Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. art. René Kosman 37142771 Stavebné práce, opravárenské práce 1 280,00 € 13.09.2021 21.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-1271 Autorský dozor - Dopracovanie pôvodnej projektovej dokumentácie na kúrenie ZŠ Kalinčiakova v súlade so správou z obhliadky vykurovacieho a vetracieho systému a vrátanie zateplenia Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. art. René Kosman 37142771 Stavebné práce, opravárenské práce 550,00 € 13.09.2021 21.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Z2020-133 Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 116/2020 (Dopracovanie pôvodnej projektovej dokumentácie na kúrenie ZŠ Kalinčiakova v súlade so správou z obhliadky vykurovacieho a vetracieho systému a vrátanie zateplenia) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. art. René Kosman 37142771 Stavebné práce, opravárenské práce 18 998,26 € 06.07.2020 08.07.2020 07.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
F2020-1110 Vypracovanie realizačnej PD rekonštrukcie hlavných rozvodov kanalizácie a vody, vrátane napojenia teplovodu z NFŠ pre ZŠ Kalinčiakova 12, Bratislava (autorská dozor) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. art. René Kosman 37142771 Stavebné práce, opravárenské práce 2 755,00 € 31.08.2020 15.10.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2020-1200 Dopracovanie pôvodnej projektovej dokumentácie na kúrenie ZŠ Kalinčiakova v súlade so správou z obhliadky vykurovacieho a vetracieho systému a vrátanie zateplenia (riadne a včas odovzdané a objednávateľom prevzaté dielo) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. art. René Kosman 37142771 Stavebné práce, opravárenské práce 18 448,26 € 14.09.2020 18.11.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Ob2020-418 Vypracovanie zastavovacieho zámeru objektu Vernosť na Nobelovej ulici č. 30, Bratislava-Nové Mesto , par. č. „C“ č. 13528 k. ú. Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. art. René Kosman 37142771 Iné 3 000,00 € 25.11.2020 25.11.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
F2020-1558 Vypracovanie zastavovacieho zámeru objektu Vernosť na Nobelovej ulici č. 30, Bratislava-Nové Mesto , par. č. „C“ č. 13528 k. ú. Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. art. René Kosman 37142771 Iné 3 000,00 € 04.12.2020 16.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Z2019-103 Zmluva o dielo a zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 76/2019 (Vypracovanie realizačnej PD rekonštrukcie hlavných rozvodov kanalizácie a vody, vrátane napojenia teplovodu z NFŠ pre ZŠ Kalinčiakova 12, Bratislava) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. art. René Kosman 37142771 Stavebné práce, opravárenské práce 10 229,89 € 27.05.2019 28.05.2019 27.05.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
1 2 »