GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o.


Informácie
  • Názov: GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o.
  • IČO: 47612521
  • Adresa: Adámiho 3, 841 05 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Ob2021-079 Vypracovanie Geometrického plánu na obnovu právneho stavu pozemku registra „E“ UO parc.č. 12689 v k. ú. Nové Mesto, ulica Závodníkova Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47612521 Iné 296,00 € 18.02.2021 24.02.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2021-166 Zameranie a výpočet plochy rampy, ostrovčeka, skrinky, na ulici Bajkalská, k. ú. Nové Mesto, parcelné číslo 23013/6 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47612521 Iné 160,00 € 31.03.2021 31.03.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-344 Zameranie a dokumentáciu športoviska CKN p.č. 5750/2 na ul. Ladzianského, k.ú. Vinohrady -vyhotovenie GP 134/2020, polohopis a výškopis (DTM, DSVS), určovanie bodov GPS Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47612521 Iné 818,00 € 19.10.2020 20.10.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-345 Zameranie a dokumentácia, CKN p. č. 5503/1 na ul. Jelšová, k. ú. Vinohrady Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47612521 Iné 694,00 € 19.10.2020 20.10.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-346 Zameranie a dokumentácia, CKN p. č. 5541/14 na ul. Jahodová, k. ú. Vinohrady Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47612521 Iné 425,00 € 19.10.2020 20.10.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2019-091 Geodetické práce objekt Koliesko a detský bazén, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11903/1 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47612521 Iné 759,00 € 19.03.2019 19.03.2019 Ing. Stanislav Winkler zástupca starostu Objednávka
Ob2019-333 Geometrický plán GP č. 120/2019 na VB inž. sietí (vodovod, kanalizácia), parc.č. 18258/41,18258/72, 18258/75, 18258/89, 19240/6, 19240/20,19240/32 k.ú. Vinohrady na Jedenástej ulici Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47612521 Iné 862,00 € 27.08.2019 27.08.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2018-107 Geometrický plán na pozemok registra "C" KN, parc. č. 13433/1, k. ú. Nové Mesto, určovanie bodov GPS Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47612521 Iné 228,00 € 26.03.2018 27.03.2018 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2018-109 Geodetické práce - objekt ZŠ Kalinčiakova a jej areál - rekonštrukcia vonkajších rozvodov kanalizácie a vody (informačný zákres inž, sietí, určovanie bodov GPS, polohopis) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47612521 Iné 693,00 € 03.04.2018 04.04.2018 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2018-217 Geometrický plán na odčlenenie časti pozemku z pozemku registra "C" KN parc. č. 13343/1 v k. ú. Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47612521 Iné 189,00 € 22.06.2018 22.06.2018 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2018-387 Geodetické práce, objekt: Trafostanica Bojnická ul., k. ú. Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47612521 Iné 54,00 € 26.10.2018 26.10.2018 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2018-411 Úrovňový peší priechod v lokalite žst. Bratislava - Filiálka - zameranie a vyhotovenie GP, určovanie bodov GPS Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47612521 Iné 279,00 € 09.11.2018 09.11.2018 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Z2017-022 Rámcová zmluva na poskytnutie služby geodetické práce č. 20/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47612521 Iné 15 000,00 € 10.02.2017 11.02.2017 31.12.2019 10.02.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Ob2017-369 Vytýčenie hranice medzi pozemkami registra "C" KN parc. č. 18256/55, 6750/1, 6749/3 a pozemkami parc. č. 18256/34, 19824/19, 6850/2, k. ú. Vinohrady Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47612521 Iné 126,00 € 04.09.2017 05.09.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
F2017-1206 Vytýčenie hranice medzi pozemkami registra "C" KN parc. č. 18256/55, 6750/1, 6749/3 a pozemkami parc. č. 18256/34, 19824/19, 6850/2, k. ú. Vinohrady Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47612521 Iné 126,00 € 05.09.2017 16.10.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Ob2017-510 Geometrický plán na rozdelenie pozemku registra "C" KN parc. č. 6223 a parc. č. 19410/1, k. ú. Vinohrady Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47612521 Iné 486,00 € 13.11.2017 13.11.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka