Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Zdravotná služba na rok 2015 Zákazka podľa § 9 ods. 9 18.12.2014 12.12.2014
Stenografický záznam na celé volebné obdobie rokov 2015-2018 pre Mestskú časť Bratislava-Nové Mesto Zákazka podľa § 9 ods. 9 18.12.2014 12.12.2014
Nákup tonerov do laserových tlačiarní Zákazka podľa § 9 ods. 9 12.12.2014 08.12.2014
Detské hrkálky na rok 2015 Zákazka podľa § 9 ods. 9 11.12.2014 04.12.2014
Renovácia tonerov do laserových tlačiarní pre potreby Miestneho úradu – Nové Mesto Zákazka podľa § 9 ods. 9 05.12.2014 28.11.2014
Dodanie karafiátov a ruží na rok 2015 pre MÚ-BANM Zákazka podľa § 9 ods. 9 05.12.2014 28.11.2014
Výmena jestvujúcich bytových a objektových vodomerov na SV a prvomontáž bytových vodomerov na SV a TV v objektoch v správe a vlastníctve m.č. Bratislava – Nové Mesto Zákazka podľa § 9 ods. 9 12.11.2014 28.10.2014
Osvetlenie a ozvučenie kultúrnej akcie Galakoncert 2014 Zákazka podľa § 9 ods. 9 30.10.2014 27.10.2014
Ochranné pracovné prostriedky Zákazka podľa § 9 ods. 9 30.10.2014 23.10.2014
Výkon technického dozoru investora pri realizácii stavby Obnova ZŠ s MŠ Odborárska Zákazka podľa § 9 ods. 9 27.10.2014 20.10.2014
Výkon technického dozoru investora pri realizácii stavby Obnova ZŠ s MŠ Za Kasárňou Zákazka podľa § 9 ods. 9 27.10.2014 20.10.2014
Zabezpečenie autobusovej prepravy žiakov (korčuľovanie november 2014 - február 2015 ) Zákazka podľa § 9 ods. 9 17.10.2014 13.10.2014
Výkon technického dozoru investora pri realizácii stavby Obnova ZŠ s MŠ Riazanská Zákazka podľa § 9 ods. 9 10.10.2014 02.10.2014
Opravárske služby – servis pre vozidlá MÚ-BANM Zákazka podľa § 9 ods. 9 08.10.2014 02.10.2014
Výkon technického dozoru investora pri realizácii stavby Obnova ZŠ s MŠ Česká Zákazka podľa § 9 ods. 9 06.10.2014 25.09.2014
Výkon technického dozoru investora pri realizácii stavby Revitalizácia verejného priestranstva Rešetkova-Osadná Zákazka podľa § 9 ods. 9 06.10.2014 25.09.2014
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia klubu dôchodcov Športová Zákazka podľa § 9 ods. 9 03.10.2014 23.09.2014
Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Pro (10 ks) Zákazka podľa § 9 ods. 9 29.09.2014 23.09.2014
Zmena trasy vonkajšej kanalizácie s napojením na verejnú kanalizáciu na MŠ Šuňavcová Zákazka podľa § 9 ods. 9 29.09.2014 19.09.2014
Dodanie 10 ks monitorov pre Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto Zákazka podľa § 9 ods. 9 25.09.2014 18.09.2014
Zhotoviteľ PD stavby,, Realizácia nových rozvodov ÚK Detské jasle Robotnícka č.11, Bratislava Zákazka podľa § 9 ods. 9 24.09.2014 18.09.2014
Súdny znalec k oceňovaniu nehnuteľností Zákazka podľa § 9 ods. 9 25.09.2014 18.09.2014
Vypracovnie projektovej dokumentácie kanalizačnej prípojky pre MŠ Letná Zákazka podľa § 9 ods. 9 30.09.2014 17.09.2014
Priestorovo-materiálne zabezpečenie podujatia Štedrá večera 2014 Zákazka podľa § 9 ods. 9 18.09.2014 10.09.2014
Havária ÚK na ZŠ Cádrová 23, Bratislava Zákazka podľa § 9 ods. 9 17.09.2014 09.09.2014
Redakčné zabezpečenie časopisu Hlas Nového Mesta / osem 20- stranových vydaní a dve 24 – stranové vydania – od októbra 2014 do septembra 2015 Zákazka podľa § 9 ods. 9 12.09.2014 08.09.2014
Oslava 55. výročia založenia DC Vajnorská a Mesiac úcty k starším Zákazka podľa § 9 ods. 9 11.09.2014 03.09.2014
Zabezpečenie laserovej šou na záver Kultúrneho leta 2014 Zákazka podľa § 9 ods. 9 19.08.2014 14.08.2014
Dodanie maľovaniek Zákazka podľa § 9 ods. 9 18.08.2014 12.08.2014
Komponenty na 10 kusov počítačov Zákazka podľa § 9 ods. 9 11.08.2014 05.08.2014