Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2023-211 Kolektívna zmluva č. ÚEZ 174/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Základná odborová organizácia Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Iné 0,00 € 13.12.2023 01.01.2024 21.12.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-204 Mikuláš v Novom Meste - 5.12.2023 od 16.00 hod. do 18.00 hod. v areáli Kuchajdy (ÚEZ č. 162/2023) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Miroslav Kasprzyk Kultúra, média, tlač 700,00 € 01.12.2023 05.12.2023 04.12.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-203 Dodatok 10 k PZ č. 411017872, ÚEZ 88/2014 – Dopoistená Protihluková stena v ZŠ Odborárska ul. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 Iné 7 392,00 € 29.11.2023 02.12.2023 01.12.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-205 Dodatok č. 7 k poistnej zmluve č. 411017873 (Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb), k č. ÚEZ: 89/2014 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 Stavebné práce, opravárenské práce 7 559,87 € 29.11.2023 12.12.2023 11.12.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-197 DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo ÚEZ č. 261/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Skanska SK a.s. 31611788 Stavebné práce, opravárenské práce 4 080 983,20 € 28.11.2023 29.11.2023 28.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-201 DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BXX9-73-87 zo dňa 28.12.2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 Iné 300 924,98 € 28.11.2023 01.12.2023 30.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-202 Zmluva o úvere (ÚEZ č. 160/2023) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenská sporiteľňa a. s. 00151653 Iné 2 500 000,00 € 28.11.2023 28.11.2023 01.12.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-194 Kúpna zmluva (ÚEZ č. 157/2023) - prístavba športovej haly + pozemky Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 BZS Company s.r.o. 51136830 Iné 538 888,00 € 27.11.2023 28.11.2023 27.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-195 DODATOK č. 2 Ku Kúpnej zmluve ÚEZ č. 75/2023 (Vybavenie kuchyne ZŠ Cádrova) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 Iné 174 664,84 € 24.11.2023 28.11.2023 27.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-199 Zmluva o spolupráci za účelom implementácie a realizácie Parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislava v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Hlavné mesto SR Bratislava 603481 Iné 130 000,00 € 22.11.2023 30.11.2023 30.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-200 DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BZC3-73-87 zo dňa 28.12.2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 Iné 331 582,10 € 22.11.2023 01.12.2023 30.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-192 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ÚEZ č. 69/2023 zo dňa 23.05.2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 littlefinger s.r.o. 44768575 Stavebné práce, opravárenské práce 1 243 834,15 € 21.11.2023 23.11.2023 22.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-208 NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY číslo 9661000810 (ÚEZ č. 161/2023) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 UNIQA pojišťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 53812948 Iné 770,64 € 21.11.2023 05.12.2023 04.12.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z192-2023 Oprava miestnych komunikácií III. a IV. triedy vrátane inžinierskych objektov v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 Stavebné práce, opravárenské práce 227 970,60 € 16.11.2023 17.11.2023 16.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-196 Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. ÚEZ 158/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 CLC advokátska kancelária s.r.o. 36707856 Právne a konzultačné služby 2 000,00 € 16.11.2023 29.11.2023 28.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-193 Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 120/2006 zo dňa 09.03.2006 v znení neskorších Dodatkov č. 1 zo dňa 07.10.2008, Dodatku č. 2 zo dňa 07.01.2009, Dodatku č. 3 zo dňa 11.06.2021 a Dodatku č. 4 zo dňa 05.05.2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 Nájmy a prenájmy 300,00 € 15.11.2023 23.11.2023 22.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-190 Projekt organizácie dopravy pre realizáciu zvislého a vodorovného značenia v MČ Bratislava – Nové Mesto presnejšie v lokalite regulovaného parkovania Kramáre (ÚEZ č. 155/2023) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DAQE Slovakia s.r.o. 36848751 Iné 26 880,00 € 14.11.2023 15.11.2023 14.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-191 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo ÚEZ č. 295/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DAG SLOVAKIA a.s. 44886021 Stavebné práce, opravárenské práce 2 672 454,43 € 14.11.2023 15.11.2023 14.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-189 Zmluva o združenej dodávke elektriny (ÚEZ č. 154/2023) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GE Trading, a.s. 50131711 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 13.11.2023 15.11.2023 14.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-198 Dodatok č. 5 ku kolektívnej zmluve číslo ÚEZ 220/2021 zo dňa 30.09.2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Základná odborová organizácia Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Iné 0,00 € 13.11.2023 30.11.2023 29.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-188 Realizácia zvislého dopravného značenia v MČ Bratislava – Nové Mesto presnejšie v lokalite regulovaného parkovania Pokrok Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. 34139184 Stavebné práce, opravárenské práce 86 087,69 € 10.11.2023 15.11.2023 14.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-187 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ÚEZ 141/2023 zo dňa 05.10.2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DAG SLOVAKIA a.s. 44886021 Stavebné práce, opravárenské práce 39 834,86 € 08.11.2023 10.11.2023 09.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-183 Zmluva o spolupráci - EKOCHARITA - SWAP Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU 50383230 Kultúra, média, tlač 0,00 € 02.11.2023 03.11.2023 04.11.2023 02.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-185 Rámcová zmluva o dielo (ÚEZ č. 150/2023) - Výsadba, dodávka, údržba 51 ks stromov v školských areáloch Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 APRO Záhradné centrum s.r.o. 35806184 Iné 49 707,67 € 02.11.2023 04.11.2023 03.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-184 Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní (ÚEZ 149/2023) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Technické siete Bratislava, a.s 54302102 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 31.10.2023 04.11.2023 03.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-186 ZMLUVA o zabezpečení podujatia (ÚEZ č. 151/2023) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MFF Eko, s.r.o. 35955872 Kultúra, média, tlač 0,00 € 31.10.2023 04.11.2023 03.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-182 Dodatok č. 1 k Zmluve na výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby Objednávateľa ÚEZ č. 70/2023 zo dňa 23.05.2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 RESTADO s.r.o. 36726010 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 23.10.2023 28.10.2023 27.10.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-180 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo ÚEZ č. 295/2022 zo dňa 08.11.2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DAG SLOVAKIA a.s. 44886021 Stavebné práce, opravárenské práce 2 616 221,35 € 18.10.2023 19.10.2023 18.10.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-178 RÁMCOVÁ ZMLUVA ÚEZ č. 145/2023 na poskytnutie služieb čerpania, servisu a údržby kanalizácie Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 KANAL M.P.S. s. r. o. 35710357 Stavebné práce, opravárenské práce 11 988,00 € 16.10.2023 18.10.2023 17.10.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-176 DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo ÚEZ č. 133/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Effecteam s.r.o. 48030210 Stavebné práce, opravárenské práce 5 880,36 € 13.10.2023 14.10.2023 13.10.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »