Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2021-182 Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre podnikateľov, číslo zmluvy 9079105, č. ÚEZ: 172/2021 (Mikovíniho 1) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 UPC Broadband Slovakia s.r.o. 35971967 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 21,90 € 02.08.2021 02.08.2021 02.08.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-192 Zmluva o dielo č. ÚEZ: 182/2021 (Dodávka a montáž zariadení k projektu WiFi4EU) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 NITRANET s.r.o. 36534633 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15 000,00 € 02.08.2021 03.08.2021 02.08.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-215 Dodatok Zmluvy o poskytovaní verejných služieb č. ÚEZ: 84/2013 - Špecifikácia Služby Business Internet (Lokalita Kuchajda) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SWAN a. s. 47258314 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 40,00 € 02.08.2021 03.08.2021 02.08.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-176 Kúpna zmluva č. ÚEZ 169/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 BB FINANCE s. r. o. 44756640 Iné 1,00 € 29.07.2021 30.07.2021 29.07.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. - v zastúpení prednosta Zmluva
Z2021-177 PROTOKOL č. 167/2021 o odzverení majetku do správy príspevkovej organizácie EKO – podnik verejnoprospešných služieb Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKO - podnik VPS 00491870 Iné 0,00 € 29.07.2021 30.07.2021 29.07.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. - v zastúpení prednosta Zmluva
Z2021-246 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 146/ 2020 (Opravy chodníkov pri miestnych komunikáciách III. a IV. triedy zverených do správy mestskej časti v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 29.07.2021 30.07.2021 29.07.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-187 Zmluva o dielo ÚEZ č. 170/2021 (Realizácia kotolne v objekte kuchyne / jedálne v priestoroch ZŠ Za Kasárňou) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKOTERM s.r.o. 36704296 Stavebné práce, opravárenské práce 8 906,82 € 26.07.2021 29.07.2021 28.07.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-174 Darovacia zmluva č. ÚEZ 149/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Urban Residence BD4, s.r.o. 50439723 Iné 10 000,00 € 19.07.2021 21.07.2021 20.07.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-175 Zmluva o nájme bytu č. ÚEZ 153/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Beáta Zemková Nájmy a prenájmy 66,93 € 19.07.2021 21.07.2021 21.07.2024 20.07.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-170 Nájomná zmluva č. ÚEZ: 150/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Thi Vui Ngo Nájmy a prenájmy 1 013,20 € 16.07.2021 21.07.2021 01.08.2026 20.07.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-171 Nájomná zmluva č. ÚEZ: 151/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Michal Černovič Nájmy a prenájmy 1 298,80 € 16.07.2021 21.07.2021 20.07.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-172 Dohoda o zložení zábezpeky č. ÚEZ: 152/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 PBL s.r.o. 46170189 Iné 71 620,75 € 16.07.2021 21.07.2021 20.07.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-189 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DENTAL KALINA s.r.o. 53621514 Nájmy a prenájmy 0,00 € 16.07.2021 14.08.2021 13.08.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-181 Servisná zmluva číslo: 015/05/sch dodatok č. 3, č. ÚEZ: 171/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Schindler vyťahy a eskalátory a.s. 31402828 Stavebné práce, opravárenské práce 14,90 € 15.07.2021 15.07.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-173 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a Zmluve o poskytovaní inžinierskych služieb č. 232/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 AP-Projekt s.r.o. 44223960 Stavebné práce, opravárenské práce 2 400,00 € 14.07.2021 15.07.2021 14.07.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-165 Zmluva o nájme bytu č. ÚEZ: 147/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Zdenka Bilčíková Nájmy a prenájmy 65,87 € 12.07.2021 13.07.2021 13.07.2024 12.07.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-167 Zmluva o nájme bytu č. ÚEZ: 148/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mária Olšová Nájmy a prenájmy 83,08 € 12.07.2021 13.07.2021 13.07.2024 12.07.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-163 Zmluva ÚEZ č. 145/2021 o spolupráci, o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností a o uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení vecných bremien Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ATRIOS real estate s.r.o. 50337238 Iné 51 400,00 € 09.07.2021 13.07.2021 12.07.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-168 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu č. 204/2018 zo dňa 27.07.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.07.2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenská humanitná rada 17316014 Nájmy a prenájmy 50,52 € 08.07.2021 13.07.2021 01.08.2024 12.07.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-169 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu č. 205/2018 zo dňa 27.07.2018 v znení Dodatku č. 1 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenská humanitná rada 17316014 Nájmy a prenájmy 65,79 € 08.07.2021 13.07.2021 01.08.2024 12.07.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-158 Dohoda o zložení zábezpeky č. ÚEZ: 142/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Sanom Real s.r.o. 44234015 Iné 20 000,00 € 07.07.2021 08.07.2021 07.07.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-166 Zmluva o nájme bytu č. ÚEZ: 144/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Tomáš Zelinka Nájmy a prenájmy 65,94 € 07.07.2021 13.07.2021 13.07.2024 12.07.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-234 Zmluva o zriadení vecného bremena č. ÚEZ: 228/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Roman Bielik, Danica Hlušeková rod. Bačiaková a Danica Hlušeková rod. Hlušeková Iné 0,00 € 07.07.2021 17.07.2021 16.07.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-159 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. ÚEZ 73/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Klára Valovičová a Ing. Marek Valovič Iné 0,00 € 06.07.2021 08.07.2021 07.07.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-162 Dohoda o skončení platnosti a účinnosti nájomnej zmluvy č. ÚEZ: 143/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Žblnk Tomax s.r.o. 43910904 Nájmy a prenájmy 1 197,53 € 06.07.2021 09.07.2021 08.07.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-164 Zmluva číslo zákazníka SK16234, č. ÚEZ: 146/2021 (Servisný prenájom rohoží) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Lindström s.r.o. 35742364 Iné 173,00 € 06.07.2021 06.07.2021 31.12.2021 06.07.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-155 Zmluva o zabezpečení cvičenia jogy č. ÚEZ: 135/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Spoločenstvo zdravia Santosha 53129334 Kultúra, média, tlač 0,00 € 30.06.2021 30.09.2021 30.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-149 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci "Rekonštrukcia a predĺženie Tupého ulice" ÚEZ č. 72/2018 zo dňa 02.05.2018 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 BB FINANCE s. r. o. 44756640 Iné 0,00 € 29.06.2021 30.06.2021 29.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-151 Zmluva o dielo ÚEZ č. 137/2021 (Rozšírenie elokovaného pracoviska MŠ Letná pre 40 detí na ZŠ Riazanská) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 VIREA s.r.o. 47797541 Stavebné práce, opravárenské práce 132 235,52 € 29.06.2021 30.06.2021 29.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-153 Zmluva o ubytovaní č. UEZ 141 /2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Tamara Veselová Iné 105,00 € 29.06.2021 02.07.2021 01.07.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »