Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2022-028 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 122169779, číslo ÚEZ: 28/2022 (Príkopova 4, byt č. 20)) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Západoslovenská distribučná a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 56,88 € 21.02.2022 22.02.2022 22.02.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-029 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 122170286, č. ÚEZ: 29/2022 (Mestská 9,01P2)) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Západoslovenská distribučná a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 71,10 € 21.02.2022 22.02.2022 22.02.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-030 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 122170288, č. ÚEZ: 30/2022 (Kutuzovova 25, PRL3) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Západoslovenská distribučná a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 56,88 € 21.02.2022 22.02.2022 22.02.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-031 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 122169897, č. ÚEZ: 31/2022 (Plzenská 3, PR01) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Západoslovenská distribučná a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 21.02.2022 22.02.2022 22.02.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-032 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 122170557, č. ÚEZ: 27/2022 (Odborárska 4, 01VP) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Západoslovenská distribučná a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 21.02.2022 22.02.2022 22.02.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-033 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 122169865, č. ÚEZ: 26/2022 (Čsl. parašutistov 11, PRP2) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Západoslovenská distribučná a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 56,88 € 21.02.2022 22.02.2022 22.02.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-034 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 122169849, č. ÚEZ: 25/2022 (Račianska 31, 05L1) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Západoslovenská distribučná a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 56,88 € 21.02.2022 22.02.2022 22.02.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-025 Nájomná zmluva ÚEZ č. 22/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 BLAHO-BYT s.r.o. 35729899 Nájmy a prenájmy 23,00 € 16.02.2022 17.02.2022 16.02.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-027 Zmluva číslo zákazníka SK16234, č. ÚEZ: 24/2022 (Servisný prenájom rohoží) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Lindström s.r.o. 35742364 Iné 173,00 € 16.02.2022 01.03.2022 31.12.2022 21.02.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-024 Nájomná zmluva č. 263/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Elena Cornelia Morcan Nájmy a prenájmy 144,00 € 15.02.2022 16.02.2022 15.02.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-045 Zmluva o poskytnutí služby a licenčná zmluva č. 20220001, ÚEZ č. 42/2022 (mobilná aplikácia "Nové Mesto") Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 PERRY SOFT s.r.o. 51682265 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 520,00 € 11.02.2022 12.02.2022 31.12.2022 11.02.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-050 Vyhlásenie o uznaní dlhu a dohoda o splátkovom kalendári č. ÚEZ 13/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Júlia Biterová Iné 254,06 € 11.02.2022 12.02.2022 11.02.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-023 Zmluva o dielo ÚEZ č. 20/2022 (Športovisko Ladzianskeho - Osvetlenie) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ORTON s.r.o. 47684735 Stavebné práce, opravárenské práce 30 832,80 € 09.02.2022 12.02.2022 11.02.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-019 Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 205/2005 zo dňa 02.05.2005 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Valéria Jančeková Nájmy a prenájmy 48,00 € 07.02.2022 08.02.2022 07.02.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-020 Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 571/2005 zo dňa 21.12.2005 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Alžbeta Kremenárová Nájmy a prenájmy 60,00 € 07.02.2022 08.02.2022 07.02.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-021 Zmluva o dielo ÚEZ č. 19/2022 (Odstavná plocha Podniková) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 AA Plus Slovakia s. r. o. 43848435 Stavebné práce, opravárenské práce 35 740,14 € 07.02.2022 10.02.2022 09.02.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-018 Nájomná zmluva č. 8/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Zuzana Kujovská Nájmy a prenájmy 152,00 € 01.02.2022 02.02.2022 01.02.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-037 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 131/2019 zo dňa 14.06.2019 (Elektronický obeh dokladov) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 TRIMEL s.r.o. 31319068 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 3 456,00 € 01.02.2022 02.02.2022 01.03.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-016 Zmluva o Dielo na realizáciu stavebných prác „Oprava bytu č. 5 na Mestskej 9, Bratislava“ č. ÚEZ 14/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 avin s.r.o. 52921620 Stavebné práce, opravárenské práce 25 672,03 € 31.01.2022 01.02.2022 31.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-017 Nájomná zmluva ÚEZ č. 15/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 BORMED s.r.o. 44366655 Nájmy a prenájmy 16 800,00 € 31.01.2022 01.02.2022 31.01.2042 31.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-022 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 16/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Martina Ušiaková Nájmy a prenájmy 90,00 € 31.01.2022 02.02.2022 02.02.2025 01.02.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-051 Vyhlásenie o uznaní dlhu a dohoda o splátkovom kalendári č. ÚEZ 12/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Janka Horečná Iné 1 107,76 € 31.01.2022 12.02.2022 11.02.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-012 Protokol č. ÚEZ 05/2022 o zverení nehnuteľného majetku v správe MČ Bratislava-Nové Mesto a s ním súvisiacich práv a povinností Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Knižnica Bratislava - Nové Mesto 00226866 Iné 0,00 € 13.01.2022 13.01.2022 13.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-005 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve ÚEZ č. 216/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 East fund, s.r.o. 44077432 Nájmy a prenájmy 0,00 € 11.01.2022 12.01.2022 11.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-011 DOHODA č. ÚEZ 4/2022 o ukončení platnosti a účinnosti Protok. o zverení majetku v správe MČ BNM a s ním súvis. práv a záväzkov do prevádzky a údržby Strediska kultúry BNM, Vajnorská 1, BA z 18.12.2003 a o ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy 134/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Stredisko Kultúry Bratislava-Nové Mesto 00245771 Iné 0,00 € 10.01.2022 14.01.2022 13.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-004 Kúpna zmluva č. ÚEZ: 1/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MUDr. Helena Bajteková Iné 47 750,00 € 07.01.2022 12.01.2022 11.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-001 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 281/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ľudovít Koller Nájmy a prenájmy 88,00 € 05.01.2022 06.01.2022 05.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-002 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 280/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Michaela Kovárová Nájmy a prenájmy 68,84 € 05.01.2022 06.01.2022 05.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-003 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 282/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Boris Račický Nájmy a prenájmy 54,84 € 05.01.2022 06.01.2022 05.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-009 Dohoda o skončení platnosti a účinnosti nájomnej zmluvy, č. ÚEZ: 2/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Knižnica Bratislava - Nové Mesto 00226866 Nájmy a prenájmy 0,00 € 03.01.2022 13.01.2022 12.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva