Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2021-241 Darovacia zmluva č. ÚEZ 234/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Nadácia Penta 31812490 Iné 80 000,00 € 02.11.2021 05.11.2021 04.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-247 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ÚEZ 109/ 2021 (Revitalizácia športoviska Pionierska) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 M.Cup Production s.r.o. 47065125 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 28.10.2021 29.10.2021 28.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-235 Zmluva o spracúvaní osobných osobných údajov č. ÚEZ 230/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Central Zone s.r.o. 50414151 Iné 0,00 € 27.10.2021 29.10.2021 28.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-237 Nájomná zmluva ÚEZ č. 216/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Reštart SR, o. z. 45773378 Nájmy a prenájmy 911,20 € 26.10.2021 01.11.2021 31.10.2026 29.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-236 Zmluva o dielo ÚEZ č. 229/2021 (Hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov vykurovania ZŠ a MŠ Sibírska Bratislava) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MB Tech s.r.o. 45425124 Stavebné práce, opravárenské práce 38 344,38 € 25.10.2021 26.10.2021 25.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-231 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu č. 265/2018 zo dňa 21.09.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.09.2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Iveta Szöcsová Nájmy a prenájmy 90,00 € 12.10.2021 13.10.2021 01.11.2024 12.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-228 Zmluva o dielo č. ÚEZ 221/2021 (Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Kamenné sady 2021“) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 CITYPLAN s.r.o. 47626208 Iné 18 700,00 € 11.10.2021 12.10.2021 11.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-233 Nájomná zmluva ÚEZ č. 223/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ydnis s.r.o. 53736885 Nájmy a prenájmy 11 700,00 € 11.10.2021 15.10.2021 15.10.2028 14.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-225 Nájomná zmluva č. 217/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Klinika zdravotných a sociálnych služieb, o. z. 51821249 Nájmy a prenájmy 952,00 € 07.10.2021 08.10.2021 07.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-227 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021AMR4-211-34 zo dňa 04.10.2021, č. ÚEZ: 219/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 Iné 916 826,40 € 04.10.2021 07.10.2021 31.12.2028 06.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-230 Zmluva o poskytnutí služieb č. ÚEZ 222/2021 (Čistenie odlučovača ropných látok) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SEZAKO Trnava s.r.o. 36263800 Stavebné práce, opravárenské práce 660,00 € 04.10.2021 05.10.2021 05.10.2022 04.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-223 Dodatok č. 3 k zmluve o výkone funkcie konateľa, č. ÚEZ 214/2021 (JUDr. Richard Mikulec) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o. 46816992 Iné 0,00 € 30.09.2021 07.10.2021 31.12.2021 06.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-224 Dodatok č. 3 k zmluve o výkone funkcie konateľa, č. ÚEZ 215/2021 (Ing. Andrej Árva) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o. 46816992 Iné 0,00 € 30.09.2021 07.10.2021 31.12.2021 06.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-229 Kolektívna zmluva č. ÚEZ 220/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Základná odborová organizácia Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Iné 0,00 € 30.09.2021 12.10.2021 31.12.2023 11.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-222 Rámcová dohoda o dielo č. 210 /2021 (Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia v MČ BNM časť zákazky 2. Realizácia vodor. a zvis. doprav. značenia v zmysle pilotného projektu park. politiky Pilotná zóna Tehelné pole-cyklotrasa Vajnorská) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. 34139184 Stavebné práce, opravárenské práce 22 971,77 € 29.09.2021 07.10.2021 06.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-221 Rámcová dohoda o dielo č. 209 /2021 (Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia v MČ BNM časť zákazky 1. Realizácia vodor. a zvis. doprav. značeniav MČ BNM) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. 34139184 Stavebné práce, opravárenské práce 53 822,00 € 29.09.2021 07.10.2021 06.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-214 Dohoda o skončení platnosti a účinnosti nájomnej zmluvy ÚEZ č. 208/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. Miriam Krajčírovičová Nájmy a prenájmy 0,00 € 23.09.2021 24.09.2021 23.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-216 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb, č. ÚEZ: 194/2020 zo dňa 15.10.2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Advokátska kancelária ŠROBÁR s.r.o. 47239875 Právne a konzultačné služby 1 150,00 € 23.09.2021 25.09.2021 30.09.2022 24.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-232 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti 4619015320, č. ÚEZ: 175/2020 (Verzia č. 2) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 Iné 1 931,42 € 23.09.2021 24.09.2021 23.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-210 RÁMCOVÁ ZMLUVA ÚEZ č. 205/2021 na poskytnutie služieb čerpania, servisu a údržby kanalizácie Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 KANAL M.P.S. s. r. o. 35710357 Stavebné práce, opravárenské práce 34 800,00 € 21.09.2021 22.09.2021 21.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-211 Zmluva o poskytnutí polygrafických služieb č. ÚEZ 206/2021 (Tlač mesačníka Hlas Nového Mesta) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 K.T. spol. s r. o. - Komárňanské tlačiarne 31410651 Kultúra, média, tlač 26 153,44 € 21.09.2021 22.09.2021 31.08.2022 21.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-212 Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. ÚEZ: 207/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 K.T. spol. s r. o. - Komárňanské tlačiarne 31410651 Iné 0,00 € 21.09.2021 22.09.2021 21.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-207 Zmluva o nájme bytu č. 201/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Viktória Valo Udvarosová Nájmy a prenájmy 78,00 € 17.09.2021 18.09.2021 18.09.2024 17.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-209 Zmluva o dielo ÚEZ č. 204/2021 (Inventarizácia drevín v urbanistických obvodoch 57, 68, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 68, 132, 135, 190, 258 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ZŠ a MŠ Jeséniová, ZŠ a MŠ Cádrova, MŠ Na Revíne) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 T-MAPY s.r.o. 43995187 Iné 25 000,00 € 17.09.2021 21.09.2021 20.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-217 Zmluva o dielo ÚEZ č. 200/2021 (Rekonštrukcia Školak klubu – interiér, Riazanská, 831 03 Bratislava) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 46059105 Stavebné práce, opravárenské práce 144 600,00 € 16.09.2021 22.09.2021 21.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-219 Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 203/2021 (Otváranie denných centier) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Radoslav Jakubek Kultúra, média, tlač 833,00 € 14.09.2021 15.09.2021 14.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-206 Zmluva o dielo ÚEZ č. 197/2021 (Detské ihrisko Biely Kríž) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 CREW s.r.o. 44506457 Stavebné práce, opravárenské práce 30 504,96 € 13.09.2021 18.09.2021 17.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-208 Zmluva o nájme bytu č. 202/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Alena Begányiová Nájmy a prenájmy 66,80 € 13.09.2021 18.09.2021 18.09.2024 17.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-213 Zmluva o dielo ÚEZ č. 198/2021 (Realizácia kotolne v objekte kuchyne / jedálne v priestoroch ZŠ Sibírska Bratislava) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKOTERM s.r.o. 36704296 Stavebné práce, opravárenské práce 43 322,33 € 13.09.2021 15.09.2021 14.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-199 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 196/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ján Šumiczký Nájmy a prenájmy 165,64 € 08.09.2021 09.09.2021 08.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva