Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2021-285 Zmluva o Balíkovom účte č. ÚEZ 276/2021 (účet číslo SK97 0900 0000 0051 8529 8933, Lávka pri Palme) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenská sporiteľňa a. s. 00151653 Iné 0,00 € 07.12.2021 20.12.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-274 Zmluva o výpožičke ÚEZ č. 262/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. Art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD. Iné 0,00 € 06.12.2021 07.12.2021 31.12.2021 06.12.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-277 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ÚEZ 127/2021 zo dňa 10.06.2021 (Odstránenie stavby Snežienka) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MBM - GROUP a. s. 36740519 Stavebné práce, opravárenské práce 234 474,62 € 06.12.2021 07.12.2021 06.12.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-282 Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi č. ÚEZ: 271/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mestský parkovací systém, spol. s r. o. 35738880 Iné 0,00 € 01.12.2021 01.12.2021 01.12.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-266 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ÚEZ 132/ 2021 (Demontáž nadchodu pre peších pri Palme) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MBM - GROUP a. s. 36740519 Stavebné práce, opravárenské práce 199 738,28 € 29.11.2021 30.11.2021 29.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-267 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ÚEZ 127/2021 zo dňa 10.06.2021 (Odstránenie stavby Snežienka) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MBM - GROUP a. s. 36740519 Stavebné práce, opravárenské práce 213 162,24 € 29.11.2021 30.11.2021 29.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-271 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.236 /2020 ÚEZ zo dňa18.12.2020 (Park Rozvodná - Vlárska) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 JUMA-stav s.r.o. 36563358 Stavebné práce, opravárenské práce 15 912,11 € 29.11.2021 30.11.2021 29.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-270 Zmluva č. 45/2021/T03 o poskytovaní služby prevádzkovania vyhradeného technického zariadenia elektrického TS č. 1040-000, č. ÚEZ: 254/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZSE Energia a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 120,00 € 29.11.2021 01.12.2021 01.12.2022 30.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-272 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci ÚEZ č. 105/2016 (Revitalizácia parku na Ľudovom námestí) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 AHOJ DEVELOPMENT s.r.o. 35908378 Iné 0,00 € 29.11.2021 02.12.2021 01.12.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-273 Kúpna zmluva č. ÚEZ: 260/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. Lucia Švecová a Ing. Juraj Švec Iné 34 052,79 € 29.11.2021 08.12.2021 07.12.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-265 Zmluva č. ÚEZ 251/2021 (Nový Istropolis) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Trnavské mýto a. s. 50259257 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 26.11.2021 27.11.2021 26.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-268 Rámcová dohoda o zabezpečení vysielania prenosov a zhotovovania záznamov a poskytovaní súvisiacich služieb č. ÚEZ 252/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DIGITEL, s.r.o. 46146997 Kultúra, média, tlač 4 999,00 € 25.11.2021 30.11.2021 29.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-269 Zmluva o spracúvaní osobných osobných údajov č. ÚEZ 253/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DIGITEL, s.r.o. 46146997 Iné 0,00 € 25.11.2021 30.11.2021 29.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-008 Úplné znenie poistnej zmluvy č. 4607005543 v zmysle dodatku č. 4, č. ÚEZ: 37/2013 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 UNIQA pojišťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 53812948 Iné 4 964,29 € 25.11.2021 13.01.2022 12.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-261 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 249/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Veronika Bartovič Nájmy a prenájmy 70,05 € 24.11.2021 26.11.2021 26.11.2022 25.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-262 Zmluva na poskytnutie služieb spojených so správou a obsluhou tepelno-energetických zariadení č. ÚEZ: 250/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 Palivá, energie, voda, telefóny 10 742,40 € 24.11.2021 01.12.2021 01.12.2023 30.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-278 Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 411017872 (Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb), k č. ÚEZ: 88/2014 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 Iné 6 777,75 € 24.11.2021 25.11.2021 24.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-259 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ÚEZ 115/2021 zo dňa 24.05.2021 (Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu / nadstavbu a prístavbu objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 INDEX, spol. s r. o. 50690051 Stavebné práce, opravárenské práce 66 143,40 € 23.11.2021 25.11.2021 24.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-260 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 248/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Miroslav Táncoš Nájmy a prenájmy 83,30 € 19.11.2021 26.11.2021 26.11.2022 25.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-255 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 243/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ľudovít Schwarz Nájmy a prenájmy 115,00 € 16.11.2021 17.11.2021 16.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-257 Zmluva o užívaní webového portálu Odkazprestarostu č. ÚEZ: 245/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 36070629 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1 200,00 € 16.11.2021 17.11.2021 16.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-253 Nájomná zmluva č. 241/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ján Antolík a Zuzana Antolíková Nájmy a prenájmy 152,00 € 15.11.2021 16.11.2021 15.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-254 Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 17/2006 zo dňa 04.01.2006 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č. 2 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Daniela Paulenová Nájmy a prenájmy 60,00 € 15.11.2021 16.11.2021 15.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-263 Kúpna zmluva č. ÚEZ: 246/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 RNDr. Agneša Rončáková a Ing. Peter Rončák, CSc. Iné 29,78 € 15.11.2021 26.11.2021 25.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-264 Kúpna zmluva č. ÚEZ: 247/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Katarína Matušťáková Iné 30,45 € 15.11.2021 26.11.2021 25.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-252 Dohoda č. 21/01/010/22; č. ÚEZ: 244/2021 (o pomoci v hmotnej núdzi) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 30794536 Iné 0,00 € 12.11.2021 16.11.2021 31.12.2022 15.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-250 Nájomná zmluva č. 240/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Jozef Figur a Erika Kozová Nájmy a prenájmy 128,00 € 10.11.2021 11.11.2021 10.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-258 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ÚEZ 200/2021 zo dňa 16.09.2021 (Rekonštrukcia Školak klubu – interiér, Riazanská, 831 03 Bratislava) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 46059105 Stavebné práce, opravárenské práce 161 300,72 € 10.11.2021 25.11.2021 24.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-248 Memorandum o spolupráci č. ÚEZ 239/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave Iné 0,00 € 08.11.2021 11.11.2021 10.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-251 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 175/2021 ÚEZ zo dňa 06.08.2021 (Rekonštrukcia Bárdošovej ul. II. etapa) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 Stavebné práce, opravárenské práce 250 025,09 € 08.11.2021 13.11.2021 12.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva