Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2021-212 Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. ÚEZ: 207/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 K.T. spol. s r. o. - Komárňanské tlačiarne 31410651 Iné 0,00 € 21.09.2021 22.09.2021 21.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-207 Zmluva o nájme bytu č. 201/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Viktória Valo Udvarosová Nájmy a prenájmy 78,00 € 17.09.2021 18.09.2021 18.09.2024 17.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-209 Zmluva o dielo ÚEZ č. 204/2021 (Inventarizácia drevín v urbanistických obvodoch 57, 68, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 68, 132, 135, 190, 258 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ZŠ a MŠ Jeséniová, ZŠ a MŠ Cádrova, MŠ Na Revíne) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 T-MAPY s.r.o. 43995187 Iné 25 000,00 € 17.09.2021 21.09.2021 20.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-217 Zmluva o dielo ÚEZ č. 200/2021 (Rekonštrukcia Školak klubu – interiér, Riazanská, 831 03 Bratislava) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 46059105 Stavebné práce, opravárenské práce 144 600,00 € 16.09.2021 22.09.2021 21.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-219 Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 203/2021 (Otváranie denných centier) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Radoslav Jakubek Kultúra, média, tlač 833,00 € 14.09.2021 15.09.2021 14.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-206 Zmluva o dielo ÚEZ č. 197/2021 (Detské ihrisko Biely Kríž) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 CREW s.r.o. 44506457 Stavebné práce, opravárenské práce 30 504,96 € 13.09.2021 18.09.2021 17.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-208 Zmluva o nájme bytu č. 202/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Alena Begányiová Nájmy a prenájmy 66,80 € 13.09.2021 18.09.2021 18.09.2024 17.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-213 Zmluva o dielo ÚEZ č. 198/2021 (Realizácia kotolne v objekte kuchyne / jedálne v priestoroch ZŠ Sibírska Bratislava) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKOTERM s.r.o. 36704296 Stavebné práce, opravárenské práce 43 322,33 € 13.09.2021 15.09.2021 14.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-199 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 196/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ján Šumiczký Nájmy a prenájmy 165,64 € 08.09.2021 09.09.2021 08.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-202 Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 29/2015 zo dňa 23.02.2015 v znení Dodatku č. 1 z 28.11.2019 a Dodatku č. 2 z 29.01.2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 NOVBYT s.r.o. 31369332 Nájmy a prenájmy 0,00 € 08.09.2021 09.09.2021 08.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-203 Zmluva o grantovom účte č. 1800340075/5600 (IBAN SK59 5600 0000 0018 0034 0075), č. ÚEZ: 199/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 0,00 € 08.09.2021 09.09.2021 08.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-200 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 194/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Vladimír Šarnik Nájmy a prenájmy 52,00 € 06.09.2021 07.09.2021 07.09.2024 06.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-201 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 195/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Božena Farkašová Nájmy a prenájmy 85,00 € 06.09.2021 07.09.2021 07.09.2024 06.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-198 Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve č. 73/2015 zo dňa 22.04.2015 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Centrum včasnej intervencie Bratislava n.o. 45744688 Nájmy a prenájmy 814,16 € 03.09.2021 04.09.2021 03.09.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-197 Dohoda o skončení platnosti a účinnosti nájomnej zmluvy č. ÚEZ: 193/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Zuzana Štrpková Nájmy a prenájmy 0,00 € 30.08.2021 31.08.2021 30.08.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-218 Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. ÚEZ 192/2021 (Plavba loďou do Čuňova) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Marián Baláž Kultúra, média, tlač 300,00 € 30.08.2021 31.08.2021 30.08.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2023-126 Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby č. ÚEZ 97/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mestský parkovací systém, spol. s r. o. 35738880 Iné 0,00 € 24.08.2021 04.08.2023 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-193 Nájomné zmluva ÚEZ č. 189/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 BAM-EKO, a.s. 35815272 Nájmy a prenájmy 5 179,20 € 19.08.2021 21.08.2021 31.08.2026 20.08.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-194 Zmluva na poskytnutie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou tepelno-energetického zariadenia objektovej odovzdávacej stanice tepla pre objekt Junácka 1 v Bratislave č. 2021030301, ÚEZ č. 188/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKOTERM s.r.o. 36704296 Iné 156,00 € 19.08.2021 21.08.2021 20.08.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-196 Rámcová zmluva o spolupráci - MT Professional Plus Classic, č. ÚEZ: 191/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 18.08.2021 01.09.2021 31.08.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-205 Dodatok č. 6 k Poistnej zmluve č. 411019682 (Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb, poistenie strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich fyzických osôb, č. ÚEZ: 282/2014) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 Iné 1 540,40 € 18.08.2021 19.08.2021 18.08.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-191 Nájomná zmluva č. ÚEZ: 181/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MVDr. Vladimír Januschke a MVDr. Veronika Patoprstá 32103247a42320241 Nájmy a prenájmy 3 741,75 € 12.08.2021 18.08.2021 18.08.2026 17.08.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-220 RÁMCOVÁ DOHODA na zabezpečenie stravy č. 190/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 Iné 259 865,00 € 12.08.2021 13.08.2021 12.08.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-188 Kúpna zmluva ÚEZ č. 180/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Tomáš Bachorík, Ing. Darina Halajová, Ján Jakubík, Eva Jakubíková, Adam Jakubík Iné 33 600,00 € 11.08.2021 13.08.2021 12.08.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-204 Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 411019683 (Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb, č. ÚEZ 281/2014) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 Iné 2 476,60 € 10.08.2021 11.08.2021 10.08.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-184 Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 2118100096-ZoVP, ÚEZ: 176/2021 (Bárdošova ul., p. č. 21663/1 Bratislava Vinohrady) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Západoslovenská distribučná a.s. 36361518 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 09.08.2021 10.08.2021 09.08.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-183 Zmluva o dielo č. 175/2021 ZoD-2021-06 (Rekonštrukcia Bárdošovej ul. II. etapa) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 Stavebné práce, opravárenské práce 166 794,59 € 06.08.2021 07.08.2021 06.08.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-190 Zmluva o pripojení číslo: 2210003901, č. ÚEZ: 173/2021 (Šancová 112 Tržnica) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 RadioLAN, spol. s r. o. 35892641 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 19,90 € 06.08.2021 06.08.2021 06.08.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-195 Nájomná zmluva č. 177/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Július Hittner Nájmy a prenájmy 144,00 € 06.08.2021 14.08.2021 13.08.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-185 Nájomná zmluva č. ÚEZ 179/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Tomáš Sotník a Ing. Katarína Sotníková Nájmy a prenájmy 48,00 € 05.08.2021 10.08.2021 10.08.2031 09.08.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva