Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2020-251 Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. ÚEZ: 239/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 LOWA s.r.o. 50690965 Iné 0,00 € 22.12.2020 23.12.2020 31.12.2021 22.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-252 Zmluva o bezodplatnom užívaní priestorov za účelom konania Sčítania obyvateľov v roku 2021 ÚEZ č. 242/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Stredisko Kultúry Bratislava-Nové Mesto 00245771 Nájmy a prenájmy 0,00 € 22.12.2020 23.12.2020 22.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-008 Zmluva o dielo č. ÚEZ 8/2021 (Rekonštrukcia vykurovania na ZŠ Kalinčiakova) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 BECO, spol. s r.o. 44629281 Stavebné práce, opravárenské práce 176 708,93 € 22.12.2020 22.01.2021 21.01.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-246 Zmluva o poskytnutí dotácie č. ÚEZ 240/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 PUPALKY 50215621 Iné 1 900,00 € 21.12.2020 22.12.2020 21.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-249 Nájomná zmluva č. 241/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava - Blumentál 31751750 Nájmy a prenájmy 1,00 € 21.12.2020 31.12.2020 31.12.2040 30.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-243 Zmluva o poskytnutí dotácie č. ÚEZ 234/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Víťaz OZ 53209826 Iné 2 500,00 € 18.12.2020 19.12.2020 18.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-244 Zmluva o dielo č. ÚEZ: 236/2020 (Park Rozvodná - Vlárska) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 JUMA-stav s.r.o. 36563358 Stavebné práce, opravárenské práce 80 587,86 € 18.12.2020 18.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-245 Zmluva o poskytnutí dotácie č. ÚEZ 235/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ziegefeld 51237971 Iné 2 850,00 € 18.12.2020 19.12.2020 18.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-241 Nájomná zmluva č. 233/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Igor Mareček a Zuzana Marečková Nájmy a prenájmy 136,00 € 15.12.2020 16.12.2020 15.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-253 Úplné znenie poistnej zmluvy č. 4607005543 v zmysle dodatku č. 3, ÚEZ: 37/2013 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 Iné 98,04 € 14.12.2020 15.12.2020 14.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-238 Zmluva o nájme nebytových priestorov, č. ÚEZ 231/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mestská časť Bratislava-Ružinov 00603155 Nájmy a prenájmy 1,00 € 11.12.2020 15.12.2020 14.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-242 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ÚEZ 162/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DEBRA BA s.r.o. 47604328 Stavebné práce, opravárenské práce 56 894,02 € 10.12.2020 11.12.2020 10.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-237 Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ: 228/2020 (Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie malometrážnych bytov na Bojnickej ul.) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SD architects s.r.o. 51074346 Iné 19 500,00 € 09.12.2020 11.12.2020 10.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-224 Kúpna zmluva č. ÚEZ 206/2020 (Vybavenie učební IKT pre ZŠ Sibírska, ZŠ Jeséniova a ZŠ Riazanská) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MB TECH BB s.r.o. 36622524 Iné 37 658,00 € 08.12.2020 08.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-225 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. ÚEZ 206/2020 zo dňa 08.12.2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MB TECH BB s.r.o. 36622524 Iné 0,00 € 08.12.2020 08.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-236 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu č. 25/2018 zo dňa 28.02.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 02.10.2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Monika Majerová Nájmy a prenájmy 83,00 € 08.12.2020 10.12.2020 28.02.2024 09.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-240 Zmluva o poskytovaní verejných služieb A16270384, č. ÚEZ: 232/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 08.12.2020 08.12.2020 08.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-239 Dohoda č. 20/01/010/21 (BA1/AC/ZAM/2020/98405/1), č. ÚEZ 230/2020 (Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 30794536 Iné 0,00 € 07.12.2020 15.12.2020 31.12.2021 14.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-230 Zmluva o výpožičke č. ÚEZ: 217/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197 Iné 0,00 € 02.12.2020 15.04.2021 02.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-234 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 15/2019 zo dňa 05.02.2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Martina Ušiaková Nájmy a prenájmy 90,00 € 02.12.2020 05.12.2020 01.02.2022 04.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-232 Zmluva o ubytovaní č. ÚEZ: 227/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. Lucia Juhászová Nájmy a prenájmy 46,00 € 30.11.2020 01.12.2020 31.12.2021 30.11.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-235 Zmluva o ubytovaní č. ÚEZ: 226/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. Veronika Zajacová Nájmy a prenájmy 46,00 € 30.11.2020 01.12.2020 30.11.2021 30.11.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-228 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 54/2020 ÚEZ zo dňa 23.03.2020, v znení dodatku č. 1 zo dňa 17.09.2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 TRANSTAV TT s.r.o. 44082371 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 27.11.2020 28.11.2020 27.11.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-226 Dohoda o skončení platnosti a účinnosti nájomnej zmluvy č. ÚEZ: 214/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Silvia Štipaničová Nájmy a prenájmy 0,00 € 25.11.2020 27.11.2020 26.11.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-227 Zmluva o ubytovaní č. ÚEZ: 215/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Bc. Katarína Baranová Nájmy a prenájmy 84,48 € 25.11.2020 27.11.2020 31.12.2021 26.11.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-229 Nájomná zmluva č. 216/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 East fund, s.r.o. 44077432 Nájmy a prenájmy 2 500,00 € 25.11.2020 01.12.2020 01.12.2030 30.11.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-222 Zmluva o nájme bytu č. ÚEZ: 212/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Juraj Molnár Nájmy a prenájmy 110,00 € 23.11.2020 25.11.2020 24.11.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-223 ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN ev. č. oprávneného: 201348-1713100097-ZoVP-VB č. ÚEZ povinného: 213/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Západoslovenská distribučná a.s. 36361518 Iné 0,00 € 23.11.2020 25.11.2020 24.11.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-218 Zmluva o poskytnutí dotácie č. ÚEZ 211/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Bunkre o. z. 42256283 Iné 1 990,00 € 20.11.2020 24.11.2020 23.11.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-231 Zmluva o nájme nebytových priestorov, č. ÚEZ 220/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mestská časť Bratislava-Ružinov 00603155 Nájmy a prenájmy 1,00 € 19.11.2020 04.12.2020 03.12.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva