Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2023-056 Mandátna zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie č. ÚEZ 24/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. arch. Marek Adamczak 47394129 Iné 2 250,00 € 04.04.2023 07.04.2023 06.04.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-052 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (122306334), č. ÚEZ: 45/2023 (Bojnická 21) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Západoslovenská distribučná a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 213,30 € 03.04.2023 04.04.2023 03.04.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-053 Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo zmluvy 9410398863 (Odbojárov 4/64), č. ÚEZ 44/20232 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZSE Energia a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 03.04.2023 03.04.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-054 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo ÚEZ č. 128/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SETING Bratislava s.r.o. 31397778 Stavebné práce, opravárenské práce 1 416,00 € 31.03.2023 05.04.2023 04.04.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-082 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb číslo 4079, č. ÚEZ 65/2023 (Kalinčiakova 27/A) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 RAINSIDE s.r.o. 31386946 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 96,00 € 31.03.2023 31.03.2023 31.03.2025 31.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-051 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ÚEZ č. 29/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 AGORA s.r.o. 52833071 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 30.03.2023 31.03.2023 30.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-055 Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 411019203 (Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb, č. ÚEZ: 177/2014) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 Iné 3 663,30 € 27.03.2023 06.04.2023 05.04.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-049 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 42/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Martina Ušiaková Nájmy a prenájmy 120,00 € 24.03.2023 28.03.2023 31.01.2025 27.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-048 Dohoda o ukončení Zmluvy o výkone správy č. 166/2022 zo dňa 29.07.2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 NOVBYT s.r.o. 31369332 Iné 11 441,28 € 22.03.2023 25.03.2023 24.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-038 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 122299771, č. ÚEZ: 37/2023 (Bojnická 19, byt 4) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Západoslovenská distribučná a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 213,30 € 16.03.2023 17.03.2023 16.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-041 Zmluva na výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby Objednávateľa č. ÚEZ 40/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Vivos Limax s.r.o. 46897747 Stavebné práce, opravárenské práce 4 600,00 € 16.03.2023 21.03.2023 20.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-042 Zmluva o dielo ÚEZ č. 41/2023 (Regenerácia vnútrobloku – detské ihrisko Ľudové námestie, Bratislava – Nové Mesto) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MIPE STAV SK s.r.o. 54060516 Stavebné práce, opravárenské práce 309 908,95 € 16.03.2023 20.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-044 Zmluva č. ÚEZ 35/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Združenie GERION 37999958 Iné 10 337,76 € 13.03.2023 21.03.2023 20.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-045 Zmluva č. ÚEZ 32/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Senior Care Galanta, n.o. 50907069 Iné 3 117,95 € 13.03.2023 22.03.2023 21.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-046 Zmluva č. ÚEZ 33/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Senior Care Galanta, n.o. 50907069 Iné 3 514,20 € 13.03.2023 22.03.2023 21.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-047 Zmluva č. ÚEZ 34/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Senior Care Galanta, n.o. 50907069 Iné 553,80 € 13.03.2023 22.03.2023 21.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-050 Zmluva č. ÚEZ 36/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZOS Krajné, n.o. 50451596 Iné 2 702,17 € 13.03.2023 29.03.2023 28.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-036 Zmluva o dielo ÚEZ č. 29/2023 (ZŠ Sibírska rekonštrukcia sociálnych zariadení) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 AGORA s.r.o. 52833071 Stavebné práce, opravárenské práce 77 984,63 € 10.03.2023 11.03.2023 10.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-035 Zmluva č. 08/2023/T03 o poskytovaní služby prevádzkovania vyhradeného technického zariadenia elektrického TS č. 1040-000, č. ÚEZ 30/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZSE Energia a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 4 800,00 € 08.03.2023 10.03.2023 10.03.2027 09.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-034 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (122295768), č. ÚEZ: 27/2023 (CO kryt Odbojárov 4) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Západoslovenská distribučná a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 03.03.2023 08.03.2023 07.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-039 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 38/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Tibor Rigó Nájmy a prenájmy 53,00 € 01.03.2023 21.03.2023 20.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-040 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 39/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Martin Žofka Nájmy a prenájmy 58,00 € 01.03.2023 21.03.2023 20.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-029 Zmluva č. OÚ-BA-OKR1-2017/2831-010 o výpožičke hnuteľného majetku štátu, č. ÚEZ 25/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 00151866 Iné 0,00 € 28.02.2023 02.03.2023 02.03.2028 01.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-028 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 23/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Gabriela Zubajová Nájmy a prenájmy 55,00 € 24.02.2023 25.02.2023 24.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-037 Rámcová dohoda č. Z20231144_Z, č. ÚEZ 31/2023 (Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DOXX - Stravné lístky s.r.o. 36391000 Iné 79 949,50 € 24.02.2023 14.03.2023 13.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-025 Zmluva o dodávke plynu 9107094708, č. ÚEZ 20/2023 (odberné miesto Športová 1) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 21.02.2023 22.02.2023 21.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-026 Zmluva o dodávke plynu 9107094711, č. ÚEZ 21/2023 (odberné miesto Denné centrum seniorov, Jeséniova ul.) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 21.02.2023 22.02.2023 21.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-027 Zmluva o dodávke plynu 9107094709, č. ÚEZ 22/2023 (odberné miesto Detské jasle Robotnícka 11) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 21.02.2023 22.02.2023 21.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-031 Dodatok č. 7 k poistnej zmluve č. 411019683 (Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb, č. ÚEZ 281/2014) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 Iné 3 928,41 € 16.02.2023 04.03.2023 03.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-032 Dodatok č. 7 poistnej zmluve č. 411017872 (Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb), k č. ÚEZ: 88/2014 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 Iné 7 009,69 € 16.02.2023 04.03.2023 03.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »