Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2023-033 Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 411017873 (Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb), k č. ÚEZ: 89/2014 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 Iné 7 492,92 € 16.02.2023 04.03.2023 03.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-024 Zamestnávateľská zmluva Doplnkové dôchodkové sporenie č. 120002889, č. ÚEZ: 19/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 UNIQA d.d.s., a. s. 35977540 Iné 0,00 € 15.02.2023 16.02.2023 15.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-030 Zmluva číslo zákazníka 26707200, č. ÚEZ: 26/2023 (Servisný prenájom rohoží) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Lindström s.r.o. 35742364 Iné 1 211,61 € 15.02.2023 03.03.2023 02.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-023 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení servisu, údržby a odborných prehliadok výťahov uzatvorenú podľa § 269 Obchodného zákonníka č. 054/2007/BA Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Július Póňa - Opravy a revízie výťahov 22645977 Stavebné práce, opravárenské práce 199,20 € 13.02.2023 14.02.2023 13.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-021 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 192/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Patrik Essler Nájmy a prenájmy 0,00 € 09.02.2023 11.02.2023 10.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-022 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 53/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Henrich Schmidt Nájmy a prenájmy 0,00 € 09.02.2023 11.02.2023 10.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-020 Zmluva o dielo ÚEZ č. 18/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. Denisa Valovičová Kultúra, média, tlač 50,00 € 07.02.2023 11.02.2023 12.02.2023 10.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-018 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (122282196), č. ÚEZ: 17/2023 (J. Cígera-Hronského 22) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Západoslovenská distribučná a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 30.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-060 Zmluva č. PZ002000109541_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, č. ÚEZ 48/2023 (MŠ Vihorlatská) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 24.01.2023 17.04.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-016 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 311/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Vladimír Pšenčík Nájmy a prenájmy 50,00 € 18.01.2023 21.01.2023 21.01.2024 20.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-017 Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-077/2022/SOIROPPO3-302071BSP5, č. ÚEZ: 16/2023 (Zlepšenie úrovne technického vybavenia Knižnice Bratislava – Nové Mesto, Pionierska 12) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ministerstvo kultúry SR 00165182 Iné 98 244,44 € 17.01.2023 25.01.2023 24.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-001 Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania referenda v roku 2023 ÚEZ č. 1/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Za kasárňou 31768989 Nájmy a prenájmy 0,00 € 12.01.2023 14.01.2023 22.01.2023 13.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-002 Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania referenda v roku 2023 ÚEZ č. 2/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Česká 31780539 Nájmy a prenájmy 0,00 € 12.01.2023 14.01.2023 22.01.2023 13.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-003 Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania referenda v roku 2023 ÚEZ č. 3/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Jeséniova 31810527 Nájmy a prenájmy 0,00 € 12.01.2023 14.01.2023 22.01.2023 13.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-004 Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania referenda v roku 2023 ÚEZ č. 4/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Sibírska 31785221 Nájmy a prenájmy 0,00 € 12.01.2023 14.01.2023 22.01.2023 13.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-005 Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania referenda v roku 2023 ÚEZ č. 5/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Cádrova 31785212 Nájmy a prenájmy 0,00 € 12.01.2023 14.01.2023 22.01.2023 13.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-006 Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania referenda v roku 2023 ÚEZ č. 6/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Odborárska 317805204 Nájmy a prenájmy 0,00 € 12.01.2023 14.01.2023 22.01.2023 13.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-007 Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania referenda v roku 2023 ÚEZ č. 7/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Riazanská 31768873 Nájmy a prenájmy 0,00 € 12.01.2023 14.01.2023 22.01.2023 13.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-008 Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania referenda v roku 2023 ÚEZ č. 8/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Knižnica Bratislava - Nové Mesto 00226866 Nájmy a prenájmy 0,00 € 12.01.2023 14.01.2023 22.01.2023 13.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-009 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov ÚEZ č. 9/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Spojená škola 51277981 Nájmy a prenájmy 8,30 € 12.01.2023 14.01.2023 22.01.2023 13.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-010 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov ÚEZ č. 10/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 Nájmy a prenájmy 150,00 € 12.01.2023 14.01.2023 22.01.2023 13.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-011 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov ÚEZ č. 11/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Hotelová akadémia 31780466 Nájmy a prenájmy 8,30 € 12.01.2023 14.01.2023 22.01.2023 13.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-012 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov ÚEZ č. 12/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 31787088 Nájmy a prenájmy 120,00 € 12.01.2023 14.01.2023 22.01.2023 13.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-013 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov ÚEZ č. 13/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Súkromné gymnázium 30858321 Nájmy a prenájmy 8,30 € 12.01.2023 14.01.2023 22.01.2023 13.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-014 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov ÚEZ č. 14/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Súkromná základná škola Waldorfská 36069833 Nájmy a prenájmy 8,30 € 12.01.2023 14.01.2023 22.01.2023 13.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-015 Flotilová poistná zmluva pre poistenie Moje auto KASKO č. 7720005701, č. ÚEZ 15/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 Iné 2 645,29 € 05.01.2023 07.02.2023 16.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-019 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb 004878, č. ÚEZ 162/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Dolphin Central Europe s.r.o. 50046586 Iné 0,00 € 01.01.2023 02.02.2023 28.06.2023 01.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-043 DODATOK č. 1 k Rámcovej dohode na zabezpečenie stravy č. 190/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 Iné 259 865,00 € 01.01.2023 21.03.2023 20.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2022-317 Poistná zmluva č. 411019202, č. ÚEZ: 295/2015 - Dodatok č. 3 (Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 Iné 3 457,05 € 30.12.2022 31.12.2022 30.12.2022 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2022-318 Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 411019203 (Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb, č. ÚEZ: 177/2014) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 Iné 2 095,30 € 30.12.2022 31.12.2022 30.12.2022 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »