Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2022-125 Zmluva č. PZ002000108382_001 o pripojení vodovodnej prípojky/montáž vodomeru a o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, č. ÚEZ: 115/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 275,64 € 30.05.2022 07.06.2022 06.06.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-118 Návrh na uzatvorenie zmluvy č. ÚEZ 110/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenská sporiteľňa a. s. 00151653 Iné 0,00 € 26.05.2022 26.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-119 Návrh na uzatvorenie zmluvy č. ÚEZ 111/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenská sporiteľňa a. s. 00151653 Iné 0,00 € 26.05.2022 26.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-126 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti 4619015320, č. ÚEZ: 175/2020 (Verzia č. 5) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 Iné 2 567,10 € 26.05.2022 07.06.2022 06.06.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-120 Zmluva o dielo ÚEZ č. 109/2022 (Rekonštrukcia OST ZŠ a MŠ Sibírska) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MB Tech s.r.o. 45425124 Stavebné práce, opravárenské práce 83 967,34 € 25.05.2022 28.05.2022 27.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-149 Zmluva o združenej dodávke elektriny (Bojnická 21), č. ÚEZ 138/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZSE Energia a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 70,00 € 24.05.2022 09.07.2022 08.07.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-150 Zmluva o združenej dodávke elektriny (Bojnická 23), č. ÚEZ 139/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZSE Energia a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 70,00 € 24.05.2022 09.07.2022 08.07.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-117 Darovacia zmluva ÚEZ č. 107/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Kaufland Slovenská republika v. o. s. 35790164 Iné 0,00 € 23.05.2022 26.05.2022 25.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-105 Zmluva o poskytnutí polygrafických služieb č. ÚEZ 105/2022 (Tlač mesačníka Hlas Nového Mesta) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 K.T. spol. s r. o. 31410651 Kultúra, média, tlač 36 999,96 € 17.05.2022 21.05.2022 30.04.2023 20.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-106 Zmluva o spracúvaní osobných osobných údajov č. ÚEZ 106/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 K.T. spol. s r. o. 31410651 Kultúra, média, tlač 0,00 € 17.05.2022 21.05.2022 20.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-115 Nájomná zmluva č. 90/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 OMNIUM s.r.o. 51807939 Nájmy a prenájmy 144,00 € 17.05.2022 19.05.2022 18.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-111 Zmluva o výpožičke ÚEZ č. 72/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Železnice Slovenskej republiky Bratislava 31364501 Iné 0,00 € 12.05.2022 14.05.2022 14.05.2121 13.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-103 Zmluva o poskytnutí dotácie č. ÚEZ 84/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 VAGUS o.z. 42185971 Iné 2 000,00 € 11.05.2022 12.05.2022 11.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-112 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 103/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Michal Vávra Nájmy a prenájmy 55,00 € 11.05.2022 18.05.2022 17.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-108 Zmluva č. 100/2022 o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o. 46816992 Iné 3 000,00 € 10.05.2022 12.05.2022 11.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-109 Zmluva o dielo ÚEZ č. 98/2022 (Inventarizácia drevín vo vybraných územiach v MČ Bratislava-Nové Mesto) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKOJET s.r.o. 35734990 Iné 19 800,00 € 09.05.2022 12.05.2022 30.09.2022 11.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-114 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 52/2022 zo dňa 18.03.2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Zlata Putíková Nájmy a prenájmy 0,00 € 09.05.2022 19.05.2022 18.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-121 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 270/2019 zo dňa 21.11.2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 TRIGON PRODUCTION s.r.o. 35699507 Nájmy a prenájmy 0,00 € 09.05.2022 01.06.2022 31.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-122 Nájomná zmluva ÚEZ č. 96/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Thi Vui Ngo 52565017 Nájmy a prenájmy 952,00 € 09.05.2022 01.06.2022 31.05.2027 31.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-100 Nájomná zmluva č. 88/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ľubomír Čermák a Mgr. Agáta Čermáková Nájmy a prenájmy 144,00 € 06.05.2022 07.05.2022 06.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-101 Protokol č. ÚEZ 95/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKO - podnik VPS 00491870 Iné 0,00 € 06.05.2022 07.05.2022 06.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-107 Zmluva o podaní umeleckého výkonu ÚEZ č. 97/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Beáta Andrašovanová - Dubasová Kultúra, média, tlač 1 900,00 € 06.05.2022 10.05.2022 09.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-113 Zmluva o zriadení vecného bremena č. ÚEZ 99/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 NFŠ, a. s. 50110055 Iné 0,00 € 06.05.2022 19.05.2022 18.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-097 Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 94/2022 (Projektová dokumentácia - ZŠ Jeséniova – rozšírenie kapacít 6 tried) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SD atelier s.r.o. 35877804 Stavebné práce, opravárenské práce 41 040,00 € 05.05.2022 06.05.2022 05.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-098 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 120/2006 zo dňa 09.03.2006 v znení neskorších Dodatkov č. 1 zo dňa 07.10.2008, Dodatku č. 2 zo dňa 07.01.2009 a Dodatku č. 3 zo dňa 11.06.2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 Nájmy a prenájmy 500,00 € 05.05.2022 06.05.2022 05.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-099 Zmluva o vysporiadaní stavby „Parkovisko Nobelova“ a o zabezpečení starostlivosti o čistotu, poriadok a údržbu stavby, UEZ č. 76/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Európska agentúra vzdelávania, n.o. 45746575 Iné 144 661,48 € 04.05.2022 07.05.2022 06.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-102 Darovacia zmluva č. 93/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MullenLowe GGK s.r.o. 18629555 Iné 100,00 € 04.05.2022 10.05.2022 09.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-104 Zmluva o údržbe zariadení číslo zmluvy: 015/05/sch dodatok č. 4, č. ÚEZ: 171/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Schindler vyťahy a eskalátory a.s. 31402828 Stavebné práce, opravárenské práce 18,45 € 04.05.2022 23.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-130 Dodatok č. 7 k Zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku (5100048841), k číslu ÚEZ: 340/2015 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZSE Energia a.s. 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 30.04.2022 14.06.2022 13.06.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-110 Nájomná zmluva ÚEZ č. 102/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Detský fond Slovenskej republiky 00679755 Nájmy a prenájmy 1 443,84 € 29.04.2022 13.05.2022 30.04.2027 12.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »