Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2019-283 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ÚEU 351/2014 zo dňa 19.12.2014 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 M-S pro s.r.o. 35900636 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 20.12.2019 21.12.2019 20.12.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-284 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve ÚEZ č. 182/2018 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Súkromná stredná odborná škola HOST, Riazanská 75 Bratislava 30792975 Nájmy a prenájmy 0,00 € 20.12.2019 21.12.2019 30.06.2021 20.12.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-286 Zmluva o odplatnom prevode rozmnoženiny počítačového programu, č. ÚEZ: 295/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SOFTWAREPRO s.r.o. 44879385 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15 607,20 € 20.12.2019 21.12.2019 20.12.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-281 Darovacia zmluva ÚEZ č. 293/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SITNO PHARMA s.r.o. 46895744 Iné 0,00 € 19.12.2019 20.12.2019 19.12.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-282 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci č. 51/2016 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o. 46816992 Iné 0,00 € 19.12.2019 20.12.2019 19.12.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-285 Mandátna zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie č. ÚEZ 292/2019 (ÚP zóny Nobelova) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. arch. Marek Adamczak 47394129 Iné 3 700,00 € 19.12.2019 20.12.2019 19.12.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-278 Zmluva o nájme bytu č. 289/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Oto Lida Nájmy a prenájmy 83,68 € 18.12.2019 19.12.2019 19.12.2022 18.12.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-001 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 8/2017 zo dňa 16.01.2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Renáta Sečkárová a Patrik Sečkár Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.12.2019 19.01.2020 19.01.2023 02.01.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-280 Zmluva o krátkodobom nájme priestorov DC na Športovej 1, č. ÚEZ: 291/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 zerovia s.r.o. 47390051 Nájmy a prenájmy 13,28 € 17.12.2019 18.12.2019 17.12.2019 JUDr. Ing. Ľubomír Baník prednosta Zmluva
Z2019-277 Zmluva o nájme bytu č. 288/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Magdaléna Potočná Nájmy a prenájmy 60,00 € 16.12.2019 17.12.2019 16.12.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-279 Zmluva o bežnom účte č. SK46 5600 0000 0018 0034 8069, č. ÚEZ: 290/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 0,00 € 16.12.2019 17.12.2019 16.12.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-287 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (Zmluva o pripojení) 2658807219, č. ÚEZ: 287/2019 (DC Chemická 1) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SWAN a. s. 47258314 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 9,60 € 13.12.2019 13.12.2019 13.12.2021 13.12.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-288 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (Zmluva o pripojení) 2517300019, č. ÚEZ: 286/2019 (DC Stromová 2682/18) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SWAN a. s. 47258314 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 9,60 € 13.12.2019 13.12.2019 13.12.2021 13.12.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-289 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (Zmluva o pripojení) 03BB156069, č. ÚEZ: 285/2019 (DC Sibírska 1601/37) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SWAN a. s. 47258314 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 9,60 € 13.12.2019 13.12.2019 13.12.2021 13.12.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-290 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (Zmluva o pripojení) 092015BBPH, č. ÚEZ: 282/2019 (DJ Robotnícka 3211/11) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SWAN a. s. 47258314 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,60 € 13.12.2019 13.12.2019 13.12.2021 13.12.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-291 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (Zmluva o pripojení) 06BB2017NV, č. ÚEZ: 284/2019 (DC Račianska 1528/89) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SWAN a. s. 47258314 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,60 € 13.12.2019 13.12.2019 13.12.2021 13.12.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-292 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (Zmluva o pripojení) 2709160019, č. ÚEZ: 281/2019 (DC Vajnorská 1318/51) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SWAN a. s. 47258314 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 9,60 € 13.12.2019 13.12.2019 13.12.2021 13.12.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-293 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (Zmluva o pripojení) 062012BBML, č. ÚEZ: 283/2019 (DC Jeséniova 51) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SWAN a. s. 47258314 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 9,60 € 13.12.2019 13.12.2019 13.12.2021 13.12.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-275 Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 280/2019 (Vypracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu Športoviska Pionierska) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MODULOR ARCHITECTURE s.r.o. 47576995 Stavebné práce, opravárenské práce 10 500,00 € 12.12.2019 13.12.2019 12.12.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-273 Zmluva o nájme bytu č. 278/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Emília Konečná Nájmy a prenájmy 101,00 € 09.12.2019 12.12.2019 12.12.2022 11.12.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-270 Zmluva o dielo ÚEZ č. 274/2019 (Revitalizácia športoviska Jelšová ul.) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 M.Cup Production s.r.o. 47065125 Stavebné práce, opravárenské práce 84 069,50 € 06.12.2019 07.12.2019 06.12.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-269 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 365/2017 zo dňa 21.12.2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Tomáš Hakoš Nájmy a prenájmy 0,00 € 05.12.2019 06.12.2019 02.01.2023 05.12.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-274 Zmluva o ubytovaní č. 279/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. Lucia Juhászová Nájmy a prenájmy 46,00 € 05.12.2019 01.01.2020 31.12.2020 11.12.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-268 Zmluva o dielo ÚEZ č. 273/2019 ( Rekonštrukcia komunikácie Bárdošova I. etapa) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DEBRA BA s.r.o. 47604328 Stavebné práce, opravárenské práce 76 871,04 € 03.12.2019 04.12.2019 03.12.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-272 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 411019203, č. ÚEZ: 177/2014 (Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 Iné 1 489,92 € 02.12.2019 02.12.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-265 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 29/2015 zo dňa 23.02.2015 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 NOVBYT s.r.o. 31369332 Nájmy a prenájmy 10 979,33 € 28.11.2019 01.12.2019 29.11.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-262 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 339/2017 zo dňa 30.11.2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Alexandra Rakšányová Nájmy a prenájmy 0,00 € 27.11.2019 02.12.2019 02.12.2022 28.11.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-263 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 338/2017 zo dňa 30.11.2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Vladimír Pšenčík Nájmy a prenájmy 0,00 € 27.11.2019 02.12.2019 02.12.2022 28.11.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-266 Zmluva o krátkodobom prenájme priestorov č. ÚEZ: 272/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 zerovia s.r.o. 47390051 Nájmy a prenájmy 360,00 € 27.11.2019 28.11.2019 27.11.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-260 Nájomná zmluva č. 270/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 TRIGON PRODUCTION s.r.o. 35699507 Nájmy a prenájmy 55,00 € 26.11.2019 28.11.2019 31.12.2023 27.11.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »