Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2019-182 Zmluva o poskytnutí dotácie č. ÚEZ 192/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. mesta SR Bratislavy 00179663 Iné 500,00 € 18.07.2019 19.07.2019 18.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-154 Zmluva o budúcich darovacích zmluvách č. ÚEZ 154/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SITNO PHARMA s.r.o. 46895744 Iné 0,00 € 17.07.2019 18.07.2019 17.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-155 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. ÚEZ 166/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Lukáš Opett a Andrea Opettová Iné 100,00 € 17.07.2019 18.07.2019 17.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-174 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo a Zmluvy o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 229/2017 zo dňa 22.08.2017 v znení dodatku č. 1 zo dňa 25.10.2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 PRODEX spol. s r.o. 17314569 Stavebné práce, opravárenské práce 20 966,40 € 12.07.2019 13.07.2019 12.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-150 Zmluva o grantovom účte č. SK15 5600 0000 0018 0034 4068, č. ÚEZ: 152/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 0,00 € 09.07.2019 10.07.2019 09.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-164 Hromadná licenčná zmluva VP/19/14656/005, č. ÚEZ 182/2019 (Dychová hudba Grinavanka) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Kultúra, média, tlač 120,00 € 08.07.2019 08.07.2019 08.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-149 Zmluva o poskytnutí služby, č. ÚEZ 151/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Občianske združenie TATA 36075345 Iné 2 800,00 € 04.07.2019 11.07.2019 10.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-151 Nájomná zmluva č. 149/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Alexander Institoris, PhDr. Katarína Banghová, Róbert Institoris Nájmy a prenájmy 1,00 € 04.07.2019 12.07.2019 11.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-156 Kúpna zmluva č. ÚEZ 148/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Združenie nájomníkov garáží na Robotníckej ulici 42354692 Iné 130 000,00 € 04.07.2019 23.07.2019 22.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-146 Zmluva o dielo č. 147/2019 (Územný plán zóny Na Revíne) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. arch. Eva Balašová 34300465 Iné 21 500,00 € 03.07.2019 04.07.2019 03.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-226 Darovacia zmluva č. 239/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Vladimír Mikuš Iné 0,00 € 03.07.2019 04.07.2019 03.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-145 Zmluva o sprostredkovaní podania umeleckého výkonu č. 145/2019 (Novomestská promenáda - Dychové koncerty v parku na Račianskom mýte 2019) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Občianske združenie Dychová hudba Grinavanka 50659201 Kultúra, média, tlač 400,00 € 02.07.2019 04.07.2019 03.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-143 Nájomná zmluva č. 146/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Juraj Šantavý a Martina Šantavá Nájmy a prenájmy 144,00 € 01.07.2019 02.07.2019 01.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-148 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 4/2019, č. ÚEZ: 150/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 CENTRUM NADANIA n. o. (CENADA, n.o.) 37924745 Iné 3 750,00 € 28.06.2019 29.06.2019 28.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-219 Zmluva na dodávku a odber tepla č. 11-9-85-07-174, č. ÚEZ: 234/2019 (Hálkova 11) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 TERMMING a. s. 35972254 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 28.06.2019 01.07.2019 28.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-140 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 6/2019, č. ÚEZ: 136/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 OZ Kramárčan 48412872 Iné 2 650,00 € 21.06.2019 22.06.2019 21.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-141 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 7/2019, č. ÚEZ: 135/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 OZ Kramárčan 48412872 Iné 4 200,00 € 21.06.2019 22.06.2019 21.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-135 Zmluva o sprostredkovaní podania umeleckého výkonu č. 138/2019 (Otvorenie kultúrneho leta 2019) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Fair Mind s.r.o. 50010395 Kultúra, média, tlač 750,00 € 20.06.2019 22.06.2019 21.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-137 Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 140/2019 (Otvorenie kultúrneho leta 2019) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Darina Zemanová - OUKEY Kultúra, média, tlač 340,00 € 20.06.2019 22.06.2019 21.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-139 Zmluva o spolupráci č. 141/2019 (Otvorenie Kultúrneho leta 2019 v Novom Meste) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Uppsala s.r.o. 46612700 Kultúra, média, tlač 0,00 € 20.06.2019 21.06.2019 22.06.2019 20.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-144 Zmluva o spolupráci č. 144/2019 (Otvorenie Kultúrneho leta 2019 v Novom Meste) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Soňa Ďurkechová 3207968 Kultúra, média, tlač 0,00 € 20.06.2019 21.06.2019 22.06.2019 20.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-134 Zmluva o sprostredkovaní podania umeleckého výkonu č. 137/2019 (Otvorenie kultúrneho leta 2019) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Občianske združenie Podporme talent 52323820 Kultúra, média, tlač 2 500,00 € 19.06.2019 22.06.2019 21.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-132 Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. ÚEZ: 134/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Občianske združenie WellGiving 31808549 Iné 0,00 € 18.06.2019 19.06.2019 18.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-133 Zmluva o dielo ÚEZ č. 127/2019 (Úprava a obnova parku Bellova ulica, SO 04 Sadové úpravy) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 RUDBECKIA - ATELIÉR, s.r.o. 47901187 Stavebné práce, opravárenské práce 33 344,19 € 18.06.2019 19.06.2019 18.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-136 Zmluva o sprostredkovaní podania umeleckého výkonu č. 139/2019 (Otvorenie kultúrneho leta 2019) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Trames s.r.o. 47580666 Kultúra, média, tlač 3 500,00 € 18.06.2019 22.06.2019 21.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-142 Vyhlásenie o uznaní záväzkov a dohoda o splátkovom kalendári č. ÚEZ: 143/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 Iné 4 960,80 € 18.06.2019 19.06.2019 18.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-147 Zmluva o nájme bytu č. 133/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Patrik Brandšteter Nájmy a prenájmy 47,81 € 18.06.2019 09.07.2019 08.07.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-127 Dodatok č. 4 Nájomnej zmluvy č. 352/96 zo dňa 20.06.1996 v znení Dodatkov č. 1 až 3 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 Nájmy a prenájmy 305,00 € 17.06.2019 18.06.2019 17.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-128 Dodatok č. 4 Nájomnej zmluvy č. 350/96 zo dňa 20.06.1996 v znení Dodatkov č. 1 až 3 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 Nájmy a prenájmy 287,00 € 17.06.2019 18.06.2019 17.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-129 Dodatok č. 4 Nájomnej zmluvy č. 341/96 zo dňa 20.06.1996 v znení Dodatkov č. 1 až 3 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 Nájmy a prenájmy 327,00 € 17.06.2019 18.06.2019 17.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »