Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2019-121 Koncesná zmluva na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, č. ÚEZ: 122/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 TERMMING a. s. 35972254 Palivá, energie, voda, telefóny 32 000,00 € 14.06.2019 15.06.2019 14.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-123 Rámcová zmluva o preprave osôb ÚEZ č. 130/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SATUR TRANSPORT a.s. 35787228 Iné 6 680,00 € 14.06.2019 18.06.2019 17.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-124 Zmluva o dielo ÚEZ č. 128/2019 (Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ELINSS, s.r.o. 44899831 Stavebné práce, opravárenské práce 17 280,07 € 14.06.2019 18.06.2019 17.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-125 Zmluva o zriadení vecných bremien č. ÚEZ 125/2019, ev. č. oprávneného: 181121-11200-VB Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Západoslovenská distribučná a.s. 36361518 Iné 320,00 € 14.06.2019 18.06.2019 17.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-126 Nájomná zmluva č. 126/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 BZS Company s.r.o. 51136830 Nájmy a prenájmy 16 800,00 € 14.06.2019 18.06.2019 18.06.2029 17.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-130 Zmluva o dielo č. 131/2019 (Elektronický obeh dokladov) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 TRIMEL s.r.o. 31319068 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 17 280,00 € 14.06.2019 18.06.2019 17.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-131 Zmluva o krátkodobom nájme priestorov DC "Zlatý dážď" na Račianskej 89, č. ÚEZ: 132/2019 (schôdza vlastníkov bytov) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 H - Probyt s.r.o. 35722824 Nájmy a prenájmy 13,28 € 13.06.2019 14.06.2019 01.07.2019 13.06.2019 JUDr. Ing. Ľubomír Baník prednosta Zmluva
Z2019-114 Nájomná zmluva č. 116/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Katarína Vörösová Nájmy a prenájmy 144,00 € 12.06.2019 14.06.2019 13.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-115 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2/2019, č. ÚEZ: 117/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 OZ Ježkove oči 42365228 Iné 5 000,00 € 12.06.2019 13.06.2019 12.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-116 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 3/2019, č. ÚEZ: 118/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Spolok PAMODAJ 42391491 Iné 5 000,00 € 12.06.2019 13.06.2019 12.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-117 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 1/2019, č. ÚEZ: 119/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 OZ UM 50040855 Iné 4 300,00 € 12.06.2019 13.06.2019 12.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-118 Protokol č. 120/2019 o odzverení nehnuteľného majetku zo správy príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKO - podnik VPS 00491870 Iné 0,00 € 10.06.2019 14.06.2019 14.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-138 Dohoda o ukončení Zmluvy o vytvorení a použití architektonického diela, zmluva o dielo č. ÚEZ 75/2014 zo dňa 03.04.2014 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 2ka s.r.o. 45511853 Iné 0,00 € 10.06.2019 11.06.2019 10.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-111 Zmluva o sprostredkovaní podania umeleckého výkonu č. 114/2019 (Deň detí na Kuchajde 2019) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Martin Zimanyi 34855921 Kultúra, média, tlač 800,00 € 07.06.2019 08.06.2019 07.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-112 Zmluva o sprostredkovaní podania umeleckého výkonu č. 115/2019 (Deň detí na Kuchajde 2019) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 WAYOUT s.r.o. 46927841 Kultúra, média, tlač 1 300,00 € 07.06.2019 08.06.2019 07.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-108 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 5/2019, č. ÚEZ: 111/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 OZ Divadlo oProti 30793220 Iné 2 060,00 € 06.06.2019 07.06.2019 06.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-110 Zmluva o spolupráci č. 113/2019 (Otvorenie a Záver kultúrneho leta na Kuchajde 2019) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Polus a.s. 35906294 Kultúra, média, tlač 0,00 € 06.06.2019 08.06.2019 07.09.2019 07.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-113 Zmluva o dielo ÚEZ č. 109/2019 (Stavebno-technické úpravy biologicko-chemickej a jazykovej učebne v ZŠ Riazanská v Bratislave) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 BYTOS, spol. s r. o. 17314364 Stavebné práce, opravárenské práce 27 021,66 € 04.06.2019 12.06.2019 11.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-122 Hromadná licenčná zmluva VP/19/14656/004, č. ÚEZ: 129/2019 (Otvorenie kultúrneho leta 2019) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Kultúra, média, tlač 120,00 € 04.06.2019 04.06.2019 22.06.2019 04.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-104 Kúpna zmluva č. 001/2019/PZ-OSM, č. ÚEZ: 108/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Istrochem Reality a.s. 35797525 Iné 24,00 € 03.06.2019 05.06.2019 04.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-107 Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 110/2019 (Senior Juniáles 13.06.2019) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Marián Baláž Kultúra, média, tlač 250,00 € 03.06.2019 06.06.2019 05.06.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-119 Zmluva o krátkodobom nájme priestorov DC "Zlatý dážď" na Račianskej 89, č. ÚEZ: 121/2019 (schôdza vlastníkov bytov) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Naša správcovská s.r.o. 35842474 Nájmy a prenájmy 13,28 € 03.06.2019 04.06.2019 03.06.2019 JUDr. Ing. Ľubomír Baník prednosta Zmluva
Z2019-105 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 338/2018 ÚEZ zo dňa 10.12.2018 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 JUMA-stav s.r.o. 36563358 Stavebné práce, opravárenské práce 59 768,10 € 31.05.2019 01.06.2019 31.05.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-106 Zmluva o dielo ÚEZ č. 103/2019 (IKT učebňa ZŠ Jeséniova) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 46059105 Stavebné práce, opravárenské práce 18 582,44 € 31.05.2019 01.06.2019 31.05.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-100 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. ÚEZ: 100/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Peter Cibulka, Zdislav Drobenko Iné 0,00 € 28.05.2019 29.05.2019 28.05.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-101 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. ÚEZ: 101/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MUDr. Anna Kováčová Iné 0,00 € 28.05.2019 29.05.2019 28.05.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-102 Nájomná zmluva č. ÚEZ: 107/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ŠK ELITE JUNIOR o. z. 42365589 Nájmy a prenájmy 2 037,96 € 28.05.2019 29.05.2019 28.05.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-103 Zmluva o dielo a zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 76/2019 (Vypracovanie realizačnej PD rekonštrukcie hlavných rozvodov kanalizácie a vody, vrátane napojenia teplovodu z NFŠ pre ZŠ Kalinčiakova 12, Bratislava) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. art. René Kosman 37142771 Stavebné práce, opravárenské práce 10 229,89 € 27.05.2019 28.05.2019 27.05.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-098 Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. ÚEZ: 98/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 City TV, s. r. o. 35955511 Iné 0,00 € 23.05.2019 23.05.2019 22.05.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-099 Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. ÚEZ: 99/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 STOLAMED PLUS s.r.o. 46892923 Iné 0,00 € 22.05.2019 23.05.2019 22.05.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »