Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2019-031 Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 ÚEZ č. 31/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Stredisko Kultúry Bratislava-Nové Mesto 00245771 Nájmy a prenájmy 0,00 € 08.02.2019 12.02.2019 11.02.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-017 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 73/2015 zo dňa 22.04.2015 v znení jej dodatkov Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Centrum včasnej intervencie Bratislava n.o. 45744688 Nájmy a prenájmy 0,00 € 08.02.2019 14.02.2019 13.02.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-037 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M536-222-13, č. ÚEZ: 17/2019 (Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 Iné 70 170,70 € 07.02.2019 15.02.2019 31.12.2028 14.02.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-038 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M542-222-13, č. ÚEZ: 16/2019 (Biologicko-chemická a jazyková učebňa ZŠ Riazanská) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 Iné 89 246,57 € 07.02.2019 15.02.2019 31.12.2028 14.02.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-032 Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 32/2019 (Vypracovanie realizačných PD na stavebno-technické úpravy existujúcich objektov vrátane areálov pod názvom: MŠ Legerského-rozšírenie kapacít a MŠ Šuňavcová-rozšírenie kapacít) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 CZESLOTRADE s.r.o. 34109064 Stavebné práce, opravárenské práce 48 800,00 € 06.02.2019 07.02.2019 06.02.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-015 Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve číslo ÚEZ 323/2017 zo dňa 06.11.2017 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 23.11.2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Základná odborová organizácia Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto SLOVES Iné 0,00 € 05.02.2019 07.02.2019 06.02.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-016 Zmluva o nájme bytu č. 15/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Martina Ušiaková Nájmy a prenájmy 90,00 € 05.02.2019 07.02.2019 01.02.2021 06.02.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-029 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov ÚEZ č. 29/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 Nájmy a prenájmy 8,30 € 05.02.2019 12.02.2019 11.02.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-033 Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 33/2019 (Vypracovanie projektovej dokumentácie pre DJ Vihorlatská - novostavba zariadenia pre poskytovanie starostlivosti o deti do 3 rokov vrátane areálu) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Insvet s.r.o. 43999298 Stavebné práce, opravárenské práce 27 120,00 € 05.02.2019 06.02.2019 05.02.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-036 Memorandum o spolupráci č. ÚEZ 36/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Občianske združenie WellGiving 31808549 Iné 0,00 € 31.01.2019 31.01.2019 31.01.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-013 Zmluva o zabezpečení zberu starých vozidiel, č. ÚEZ: 13/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 AUTOVRAKOVISKO s.r.o. 35686375 Iné 0,00 € 30.01.2019 31.01.2019 30.01.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-014 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. I312041R44501, č. ÚEZ: 14/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Implementačná agentúra MPSVR SR 30854687 Iné 113 306,16 € 29.01.2019 05.02.2019 04.02.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-010 Rámcová dohoda č. Z20191748_Z, ÚEZ č. 10/2019 (Stravovacie poukážky) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DOXX - Stravné lístky s.r.o. 36391000 Iné 191 923,20 € 23.01.2019 24.01.2019 23.01.2019 JUDr. Jaroslav Matovič poverený zastupovať MČ BNM v rámci elektronického trhoviska Zmluva
Z2019-008 Zmluva o ubytovaní č. 8/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Bc. Katarína Baranová Nájmy a prenájmy 84,48 € 21.01.2019 22.01.2019 31.12.2020 21.01.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-009 Zmluva o zabezpečení procesného auditu č. ÚEZ 9/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Centire s.r.o. 36866857 Iné 19 080,00 € 18.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-005 Zmluva o grantovom účte č. SK81 5600 0000 0018 0034 0067, č. ÚEZ: 5/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 0,00 € 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-006 Zmluva o grantovom účte č. SK33 5600 0000 0018 0034 3065, č. ÚEZ: 6/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 0,00 € 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-007 Zmluva o grantovom účte č. SK64 5600 0000 0018 0034 7066, č. ÚEZ: 7/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 0,00 € 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-011 Rámcová zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb elektronických komunikácií č. kl. 39140, č. ÚEZ: 12/2019 (Dodávka internetu na kamerový systém Zátišie 2, Bratislava EKO-Podnik VPS) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 UPC Broadband Slovakia s.r.o. 35971967 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 180,00 € 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-001 Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 1/2019 (Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre MŠ Vihorlatská - rekonštrukcia a prístavba objektu MŠ vrátane obnovy a dobudovania vonkajšieho areálu) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 RAUM3 spol. s r. o. 45352127 Stavebné práce, opravárenské práce 29 880,00 € 11.01.2019 15.01.2019 14.01.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-012 Nájomná zmluva č. 11/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 H - Probyt s.r.o. 35722924 Nájmy a prenájmy 25,00 € 11.01.2019 01.02.2019 31.01.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-002 Zmluva o bežnom účte č. SK51 5600 0000 0018 0034 2062, č. ÚEZ: 2/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 0,00 € 10.01.2019 10.01.2019 10.01.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2019-003 Zmluva o bežnom účte č. SK82 5600 0000 0018 0034 6063, č. ÚEZ: 3/2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 0,00 € 10.01.2019 10.01.2019 10.01.2019 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10