Zmluva č. Z2021-177

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: Ing. Ignác Olexík, PhD. - v zastúpení
 • Funkcia: prednosta
Informácie o zmluve
 • Kategória: Iné
 • Číslo zmluvy: Z2021-177
 • Názov zmluvy: PROTOKOL č. 167/2021 o odzverení majetku do správy príspevkovej organizácie EKO – podnik verejnoprospešných služieb
 • Dátum uzavretia: 29.07.2021
 • Dátum účinnosti: 30.07.2021
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 0,00 €
 • Dátum zverejnenia: 29.07.2021
 • Poznámka: pozemok registra „C“ KN parc. č. 10403/21 o výmere 1339 m2, ostatná plocha, okres Bratislava III, obec: Bratislava –Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto,
  v účtovnej hodnote 6 667,00 eur
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie