Zmluva č. Z2022-240

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: Mgr. Rudolf Kusý
 • Funkcia: starosta
Informácie o zmluve
 • Kategória: Nájmy a prenájmy
 • Číslo zmluvy: Z2022-240
 • Názov zmluvy: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov ÚEZ č. 240/2022 (voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022)
 • Dátum uzavretia: 23.09.2022
 • Dátum účinnosti: 29.09.2022
 • Dátum platnosti do: 30.10.2022
 • Celková hodnota: 8,30 €
 • Dátum zverejnenia: 28.09.2022
 • Poznámka: Nájomné za užívanie predmetu nájmu je 8,30 € /m2 /rok.
  Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi primerané prevádzkové náklady jednotlivo rozpísané v rozsahu (elektrická energia, vodné, stočné, odvoz odpadu a iné.) podľa doručenej faktúry.
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie