HOMJ/10709/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: SD ARCHITECTS s.r.o., Ing. arch. Ľudmila Saudreau
 • IČO: 51074346
 • Adresa:Jedenásta 9, 831 01 Bratislava
 • Celková suma:19 500,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/10709/2020
 • Predmet: Zabezpečenie PD pre realizáciu stavby – Rekonštrukcia bytových domov Bojnická ulica č. 19, 21
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby ,,Rekonštrukcia bytových domov Bojnická ulica č. 19 a 21". Projektová dokumentácia musí spĺňať všetky podmienky pre podanie žiadosti na ŠFRB .

 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:13.11.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.11.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 13.11.2020 pdf - 509.46 kB
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inži… 13.11.2020 pdf - 677.77 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 03.12.2020 pdf - 434.2 kB
Tlačiť