HOMJ/10771/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: PITTEL+BRAUSEWETER s.r.o.
 • IČO: 35943653
 • Adresa:Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
 • Celková suma:3 464,82 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/10771/2018
 • Predmet: Opravy miestnych komunikácií III. a IV triedy vrátane inžinierskych objektov, detských ihrísk a športovísk v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena s DPH: 3 464,82 €
  (Súčet všetkých jednotkových cien (1-108 položiek) vrátane všetkých nákladov spojených s predmetom diela)
 • Dátum zverejnenia:21.11.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 28.11.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 21.11.2018 pdf - 3.7 MB
Zmluva o dielo 21.11.2018 pdf - 5.15 MB
Výkaz výmer 21.11.2018 xlsx - 17.1 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 30.11.2018 pdf - 88.27 kB
Tlačiť