HOMJ/11784/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ING. PETER VINKLER
 • IČO:
 • Adresa:Čerešňová 3/A, 900 25 Chorvátsky Grob
 • Celková suma:7 800,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/11784/2016
 • Predmet: Vypracovanie znaleckých posudkov/odborných stanovísk znalcom
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:14.12.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.12.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 14.12.2016 pdf - 62.05 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.12.2016 pdf - 71.47 kB
Tlačiť