HOMJ/4637/2021/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/4637/2021/IVO
 • Predmet: Vypracovanie znaleckých posudkov/odborných stanovísk znalcom
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:30.03.2021
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.04.2021
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 30.03.2021 pdf - 484.22 kB
Príloha č. 1 – Podklad pre cenovú ponuku 30.03.2021 xls - 42 kB
Príloha č. 2 – Návrh Rámcovej zmluvy o vy… 30.03.2021 pdf - 551.61 kB
Tlačiť