HOMJ/9162/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: FBT Slovakia s.r.o.
 • IČO: 50114255
 • Adresa:Tešedíková 77/A, 841 06 Bratislava
 • Celková suma:65 694,28 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9162/2019
 • Predmet: Výber zhotoviteľa pre stavebné dielo s názvom: Úprava a obnova parku Bellova ulica, samostatný stavebný objekt SO 01 Komunikácie
 • Opis predmetu zákazky:vo Výzve na predloženie cenovej ponuky bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:31.07.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.08.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 31.07.2019 pdf - 83.88 kB
Zmluva o dielo 31.07.2019 pdf - 162.92 kB
Rozpočet 31.07.2019 xls - 128.5 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 26.08.2019 pdf - 89.24 kB
Tlačiť