HOMJ/9527/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: INSSPOL – inštalačná stavebná spoločnosť s.r.o.
 • IČO: 00604542
 • Adresa:Zátišie 12, 831 03 Bratislava
 • Celková suma:75 214,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9527/2018
 • Predmet: Rekonštrukcia rozvodov v MŠ Na Revíne
 • Opis predmetu zákazky:Opis a špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:24.09.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.10.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 24.09.2018 pdf - 82.08 kB
Fotografia 1 24.09.2018 pdf - 381.67 kB
Fotografia 2 24.09.2018 pdf - 401.83 kB
Parcela registra C, 5703_3 24.09.2018 pdf - 362.16 kB
Parcela registra C, 5703_4 24.09.2018 pdf - 357.04 kB
Výkaz výmer 24.09.2018 xls - 332 kB
Polohopis, výškopis 24.09.2018 pdf - 88.7 kB
Miestnosti, skladba 24.09.2018 pdf - 1.64 MB
Detail okapových chodníkov 24.09.2018 pdf - 499.63 kB
Pôdorys 1.N.P. - NAVRHOVANÝ STAV MŠ - … 24.09.2018 pdf - 1007.36 kB
Technická správa 24.09.2018 pdf - 67.22 kB
Zoznam súradníc 24.09.2018 pdf - 2.21 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 10.10.2018 pdf - 91.27 kB
Tlačiť