HOMJ/9644/2020/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: APROX – SK s.r.o., Ing. arch. Ľubomír Mezovský
 • IČO: 46261338
 • Adresa:Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava
 • Celková suma:29 500,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9644/2020/IVO
 • Predmet: Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie – „Územný plán zóny Krahulčia 2020"
 • Opis predmetu zákazky:vo výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:21.09.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.10.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 21.09.2020 pdf - 99.08 kB
Príloha č.1 – Bližšia špecifikácia rozsahu… 21.09.2020 pdf - 37.54 kB
Príloha č.2 – Vymedzenie hraníc riešeného … 21.09.2020 pdf - 419.58 kB
Príloha č.3 – Zoznam ÚPN –Z (formulár) 21.09.2020 pdf - 16.7 kB
Príloha č.4 - Návrh Zmluvy o dielo 21.09.2020 pdf - 72.44 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 21.10.2020 pdf - 79.2 kB
Tlačiť