HOMJ/9694/2020/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9694/2020/IVO
 • Predmet: Pilotný projekt parkovacej politiky-poskytnutie služieb v rámci dodania, implementácie a prevádzkovania informač. systému pre správu regulovaného parkovania, univerzálneho platob. portálu na úhradu a kontrolu parkovného prostredníctvom mobilnej aplikácie
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:24.09.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.10.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 24.09.2020 pdf - 245.18 kB
Prevádzkový poriadok 24.09.2020 pdf - 117.3 kB
Úplné znenie VZN č. 9/2019 o dočasnom park… 24.09.2020 pdf - 173.34 kB
Návrh VZN 24.09.2020 pdf - 33.36 kB
Cenová tabuľka 24.09.2020 xls - 38.5 kB
Opis predmetu zákazky 24.09.2020 pdf - 86.07 kB
Zmluva o poskytovaní služieb 24.09.2020 doc - 182 kB
Oznámenie o mieste a čase otvárania ponúk … 29.09.2020 pdf - 209.26 kB
Tlačiť