HOMJ/9774/2020/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. Arch. PETER VALENTA
 • IČO: 45661405
 • Adresa:Košická 49, 821 08 Bratislava
 • Celková suma:11 940,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9774/2020/IVO
 • Predmet: Návrh energetických opatrení a vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – budova Gymnázia na Českej ul.10 v Bratislave
 • Opis predmetu zákazky:vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:24.09.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.10.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 24.09.2020 pdf - 98.05 kB
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inž… 24.09.2020 pdf - 96.92 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 21.10.2020 pdf - 436.23 kB
Tlačiť