KIAZ/10590/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. Alexander Tesár, PhD., DrSc
 • IČO: 14025213
 • Adresa:Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
 • Celková suma:5 136,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/10590/2017
 • Predmet: Vypracovanie overovacej štúdie pre podzemné parkovisko pod Školak klubom
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:08.11.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 15.11.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 08.11.2017 pdf - 79.36 kB
[category]
Príloha - Návrh Zmluva od dielo 08.11.2017 pdf - 76.72 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 16.11.2017 pdf - 87.18 kB
Tlačiť