KIAZ/11222/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Zrušené verejné obstarávanie
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/11222/2018
 • Predmet: Vypracovanie RPD pre DJ Vihorlatská – novostavba zariadenia pre poskytovanie starostlivosti o deti do 3 rokov vrátane areálu
 • Opis predmetu zákazky:Vo výzve na predloženie cenovej ponuky - bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Vzhľadom na skutočnosť, že v čase predkladania a vyhodnotenia cenových ponúk prišlo zo strany riadiaceho orgánu k úprave merateľných ukazovateľov projektu, ktorými následne prichádza k zmene /úprave/ opisu predmetu zákazky, sa verejný obstarávateľ Bratislava–Nové Mesto rozhodol verejné obstarávanie zrušiť.
  Verejný obstarávateľ Bratislava–Nové Mesto po úprave predmetu zákazky v požadovanom rozsahu doplnených merateľných ukazovateľov opätovne vyhlási novú súťaž.
 • Dátum zverejnenia:06.12.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.12.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 06.12.2018 pdf - 79.18 kB
Súhrnná sprievodná a technická správa 06.12.2018 pdf - 201.4 kB
Projektový zámer 06.12.2018 pdf - 2.6 MB
Zmluva 06.12.2018 pdf - 117.33 kB
Rekapitulácia 06.12.2018 pdf - 32.53 kB
Jasle Vihorlatská 06.12.2018 xlsx - 57.28 kB
[category]
Oznámenie o ukončení a zrušení zákazky 17.12.2018 pdf - 78.13 kB
Tlačiť