KIAZ/11536/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Insvet s.r.o.
 • IČO: 43999298
 • Adresa:Slovenská 19, 040 01 Košice
 • Celková suma:27 120,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/11536/2018
 • Predmet: Vypracovanie RPD pre DJ Vihorlatská – novostavba zariadenia pre poskytovanie starostlivosti o deti do 3 rokov vrátane areálu
 • Opis predmetu zákazky:vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Termín obhliadky: v prípade potreby, po telefonickom dohovore minimálne 2 dni vopred
  Kontaktná osoba: Ing. Pavol Sulík, tel. 02/49 256 374, pavol.sulik@banm.sk
 • Dátum zverejnenia:19.12.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.01.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 19.12.2018 pdf - 93 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25.01.2019 pdf - 89.28 kB
Tlačiť