KIAZ/5214/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: RAUM3, architektonicke studio Ing. arch. Marcel Dzurilla
 • IČO: 45352127
 • Adresa:Sokolská 18, 811 04 Bratislava
 • Celková suma:2 220,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/5214/2018
 • Predmet: PD k projektovému zámeru : stavebno-technické úpravy existujúcich objektov pre potreby MŠ Vihorlatská vrátane areálu
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:18.04.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 26.04.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 18.04.2018 pdf - 86.58 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 07.05.2018 pdf - 87.98 kB
Tlačiť