KIAZ/6830/2019/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: BYTOS spol. s r.o.
 • IČO: 17314364
 • Adresa:Dunajská 2, 811 08 Bratislava
 • Celková suma:27 021,66 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/6830/2019/IVO
 • Predmet: Stavebno-technické úpravy biologicko-chemickej a jazykovej učebne v ZŠ Riazanská v Bratislave
 • Opis predmetu zákazky:podrobná špecifikácia je vo Výzve na predloženie cenovej ponuke, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:23.04.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.05.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 23.04.2019 pdf - 107.82 kB
Zmluva o dielo 23.04.2019 pdf - 147.31 kB
Biologicko-chemická účebňa_stavebné úpravy 23.04.2019 pdf - 904.4 kB
Biologicko-chemická účebňa_zdravotechnika 23.04.2019 pdf - 295.05 kB
Chemická učebňa_elektroinštalácia 23.04.2019 pdf - 935.86 kB
Biologicko-chemická účebňa_zariadenie inte… 23.04.2019 pdf - 496.15 kB
Zariadenie učebne_výkaz výmer 23.04.2019 xls - 103 kB
Chemická učebňa_výkaz výmer elektroinštalácia 23.04.2019 xls - 79.5 kB
Jazyková učebňa_stavebné úpravy 23.04.2019 pdf - 532.84 kB
Jazyková učebňa_zdravotechnika 23.04.2019 pdf - 251.78 kB
Jazyková učebňa_elektroinštalácia 23.04.2019 pdf - 898.23 kB
Jazyková učebňa_zariadenie interiéru 23.04.2019 pdf - 606.35 kB
Jazyková učebňa_výkaz výmer elektroinštalácia 23.04.2019 xls - 91.5 kB
Jazyková učebňa_výkaz výmer 23.04.2019 xls - 90.5 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 15.05.2019 pdf - 90.69 kB
Tlačiť