KIAZ/7555/2019/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing.arch. Eva Balašová
 • IČO: 34300465
 • Adresa:Ladzianskeho 8, 831 01 Bratislava
 • Celková suma:21 500,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/7555/2019/IVO
 • Predmet: ÚPN Z Na Revíne a PD pre územné rozhodnutie k stavebnej uzávere pre lokalitu ÚPN Z Na Revíne
 • Opis predmetu zákazky:vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:21.05.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 30.05.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 21.05.2019 pdf - 85.45 kB
Zmluva o dielo 21.05.2019 pdf - 755.28 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 05.06.2019 pdf - 90.8 kB
Tlačiť