KIAZ/8028/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. František Tököly APIP Bratislava
 • IČO: 11806117
 • Adresa:Furdekova 2556/3, 851 04 Bratislava
 • Celková suma:1 344,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/8028/2018
 • Predmet: PD k projektovému zámeru: stavebno-technické úpravy existujúcich objektov pre potreby MŠ Šuňavcová a MŠ Legerského vrátane areálov
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Cena za projektový zámer MŠ Šuňavcová SO 01 s DPH: 720,00 EUR
  Cena za projektový zámer MŠ Legerského SO 02 s DPH: 624,00 EUR
  Celková cena zákazky spolu /SO 01 a SO 02/ s DPH: 1 344,00 EUR
  /uchádzač nie je platcom DPH/
 • Dátum zverejnenia:02.07.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.07.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 02.07.2018 pdf - 87.21 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 16.07.2018 pdf - 88.15 kB
Tlačiť