MATJ/10970/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Anja Houses s.r.o.
 • IČO: 36358266
 • Adresa:Rišňovce 672, 951 21 Rišňovce
 • Celková suma:8 732,83 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/10970/2016
 • Predmet: Vyregulovanie systému kúrenia na MŠ Legerského
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Termín obhliadky: 22.11.2016 o 10:00 na MŠ Legerského 18, Bratislava
 • Dátum zverejnenia:14.11.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.11.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 14.11.2016 pdf - 66.27 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 29.11.2016 pdf - 41.59 kB
Tlačiť