MATJ/1762/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: CZESLOTRADE, s.r.o.
 • IČO: 34109064
 • Adresa:Kpt. Nálepku 4, 937 01 Želiezovce
 • Celková suma:48 800,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/1762/2019
 • Predmet: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavebno- technické úpravy existujúcich objektov vrátane areálov pod názvom: MŠ Legerského – rozšírenie kapacít, MŠ Šuňavcova – rozšírenie kapacít
 • Opis predmetu zákazky:vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:10.01.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.01.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 10.01.2019 pdf - 102.78 kB
Zmluva o dielo 10.01.2019 pdf - 96.23 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 22.01.2019 pdf - 66.4 kB
Tlačiť