MATJ/3486/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/3486/2020
 • Predmet: Poskytnutie služieb na zabezpečenie možnosti platby formou SMS za dočasné parkovanie motorových vozidiel v Zóne s plateným státím – Pilotná zóna Tehelné pole a Belehradská - MČ BA-Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je poskytnutie služieb spočívajúcich v zabezpečení možnosti platby za dočasné parkovanie motorových vozidiel v Zóne s plateným státím na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto prostredníctvom mobilného telefónu bez registrácie, a to systémom SMS s využitím všetkých mobilných operátorov na Slovensku a zabezpečenie systému na overenie platnosti úhrady za parkovanie, vrátane odborného zaškolenia. Nevyhnutnosťou je integrácia, resp. prepojenie systému platieb cez SMS s informačným systémom pre správu regulovaného parkovania v zóne.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:17.02.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 26.02.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 17.02.2020 pdf - 101.4 kB
Zmluva o poskytovaní služby platobného sys… 17.02.2020 pdf - 80.36 kB
Tabuľka na predloženie ponuky 17.02.2020 xls - 22 kB
VZN č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom… 17.02.2020 pdf - 5.79 MB
Prevádzkový poriadok 17.02.2020 pdf - 125.98 kB
Opis predmetu zákazky 17.02.2020 pdf - 50.2 kB
Tlačiť