MATJ/5540/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. arch. Eva Balašová
 • IČO:
 • Adresa:Vlčkova 10, 821 01 Bratislava
 • Celková suma:5 920,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/5540/2020
 • Predmet: Územný plán zóny Horná Mlynská dolina - práce odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:30.04.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.05.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie ponuky 30.04.2020 pdf - 2.17 MB
Cenová ponuka k zákazke 30.04.2020 docx - 17.45 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 18.05.2020 pdf - 75.27 kB
Tlačiť