MATJ/9032/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: V lehote na predloženie ponuky do 5.9.2018 do 10:00 hod. nebola predložená žiadna ponuka
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/9032/2018
 • Predmet: Revitalizácia Detského ihriska – Mierová kolónia
 • Opis predmetu zákazky:vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Obsah PD a vybraných stavebných objektov, ktoré sa budú realizovať sú k dispozícii na stiahnutie na serveri cloud.banm.sk s linkom: https://cloud.banm.sk/index.php/s/6RYHQP4Egs0N4eu , pre prihlásenie je potrebné zadať Heslo: kolonia
 • Dátum zverejnenia:27.08.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.09.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 27.08.2018 pdf - 91.24 kB
Zmluva o dielo 27.08.2018 pdf - 148.97 kB
SO 01 Spevnené plochy 27.08.2018 xlsx - 24.7 kB
SO 02 Betónová lezecká stena 27.08.2018 xlsx - 29.31 kB
SO 03 Detské ihrisko 27.08.2018 xlsx - 30.25 kB
SO 07 Sadové úpravy 27.08.2018 xlsx - 24.28 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 06.09.2018 pdf - 67.99 kB
Tlačiť