MATJ/9979/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. arch. Juraj Krumpolec
 • IČO: 35332662
 • Adresa:Toplianska 28, 821 07 Bratislava
 • Celková suma:4 200,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/9979/2016
 • Predmet: Výkon technického dozoru, Projektová dokumentácia pre územné konanie o stavebnej uzávere
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:06.10.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.10.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 06.10.2016 pdf - 58.46 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.10.2016 pdf - 47.84 kB
[category]
Zmluva o dielo č. ÚEZ 360/2016 (Projektová… 16.11.2016 pdf - 50.55 kB
Tlačiť