Ing. Marcel Šmotlák, PhD.


Informácie
  • Názov: Ing. Marcel Šmotlák, PhD.
  • IČO: 47691204
  • Adresa: Antona Floreka 1B, 841 06 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2020-048 Rámcová zmluva ÚEZ č. 52/2020 o vypracovaní znaleckých posudkov/odborných stanovísk Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 0,00 € 18.03.2020 19.03.2020 18.03.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Ob2020-145 Vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc. č. 19300, záhrada, o výmere 391 m2, v k.ú. Vinohrady, evidovaného na LV č. 3673 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 250,00 € 06.04.2020 21.04.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-146 Vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc. č. 19301, záhrada, o výmere 372 m2, v k.ú. Vinohrady, evidovaného na LV č. 3673 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 250,00 € 06.04.2020 21.04.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-166 Vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia výšky nájomného za 1 m2 pozemku/rok k pozemku registra "C" KN parc. č. 11518/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 363 m2, v k.ú. Nové Mesto, evidovanému na LV č. 2382 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 250,00 € 27.04.2020 13.05.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
F2020-0577 Znalecký úkon č. 174/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 250,00 € 29.04.2020 02.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2020-0578 Znalecký úkon č. 175/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 250,00 € 29.04.2020 02.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Ob2020-187 Vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN, v k.ú. Nové Mesto, evidovaných na LV č. 2382 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 250,00 € 21.05.2020 03.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-214 Vyhotovenie znaleckého posudku na spoluvlastnícky podiel vo výške 1/2 k pozemkom registra „C“ KN, k. ú. Nové Mesto, Nobelova ul. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 250,00 € 23.06.2020 01.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka