Ing. Marcel Šmotlák, PhD.


Informácie
  • Názov: Ing. Marcel Šmotlák, PhD.
  • IČO: 47691204
  • Adresa: Antona Floreka 1B, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
F2022-0065 Znalecký úkon č. 1/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Stavebné práce, opravárenské práce 900,00 € 11.01.2022 27.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Ob2022-109 Znalecký posudok na ocenenie nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto, parc.č. 11820/14 so stavbou súp.č. 10796, parc.č. 11820/4 a parc.č. 11820/13 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 1 300,00 € 14.03.2022 14.03.2022 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2022-126 Znalecký posudok na ocenenie nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto, pozemkov registra „C“ KN parc.č. 11820/14 so stavbou súp.č. 10796, parc.č. 11820/4 a parc.č. 11820/1 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 1 850,00 € 17.03.2022 18.03.2022 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2022-177 Určenie všeobecnej hodnoty časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 13698/50, ost. plocha o výmere 498 m2 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 250,00 € 06.04.2022 07.04.2022 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2022-181 Ocenenie pozemkov registra „C“ KN vedených na LV č. 3888. k. ú. Vinohrady Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 450,00 € 07.04.2022 07.04.2022 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
F2022-0432 Znalecký úkon č. 95/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 1 850,00 € 23.03.2022 08.04.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2022-0576 Znalecký úkon č. 129/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 450,00 € 12.04.2022 25.04.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Ob2022-331 Určenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto v lokalite Bojnická Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 2 300,00 € 31.05.2022 31.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
F2022-0775 Znalecký úkon 165/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 250,00 € 20.05.2022 16.06.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2022-0837 Znalecký úkon č. 175/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 2 300,00 € 02.06.2022 16.06.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Ob2021-026 Znalecký posudok k určeniu trhovej ceny nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ KN parc. č. 6128/13 ostatná plocha, o výmere 105 m2, katastrálne územie Vinohrady Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 250,00 € 25.01.2021 27.01.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2021-063 Vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty stavieb v k. ú. Nové Mesto, evidovaných na LV č. 1226 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 1 800,00 € 09.02.2021 09.02.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
F2021-0213 Znalecký úkon č. 42/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 250,00 € 03.02.2021 24.02.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-0322 Znalecký úkon č. 81/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 1 800,00 € 24.02.2021 31.03.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Z2021-073 RÁMCOVÁ ZMLUVA ÚEZ č. 61/2021 o vypracovaní znaleckých posudkov/odborných stanovísk Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 12 000,00 € 28.04.2021 29.04.2021 28.04.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Ob2021-198 Znalecký posudok k určeniu ceny nehnuteľnosti – stavby so súpisným číslom 3502 na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 15132/10 a 15132/11, k. ú. Nové Mesto. Pozemky pod stavbou nie sú predmetom oceňovania podľa tejto objednávky. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 1 500,00 € 11.05.2021 11.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2021-199 Znalecký posudok k určeniu ceny nehnuteľnosti : a) stavby so súpisným číslom 7768 na poz. registra „C“ KN parc. č. 11280/46 a 11280/57, k. ú. Nové Mesto ; b) poz. registra „C“ KN parc. č. 11280/46 o výmere 591 m2 c) poz. registra „C“ KN parc. č. 11280/57 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 1 850,00 € 11.05.2021 11.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2021-221 Znalecký posudok k určeniu ceny nehnuteľnosti – pozemok registra „E“ UO parc. č. 11947/2 o výmere 694 m2, vinica, katastrálne územie Nové Mesto, evidovaná na liste vlastníctva číslo 5654 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 300,00 € 13.05.2021 24.05.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-254 Znalecký posudok na určenie trhovej ceny za 1 m2 pozemku, ul. Lopenícka Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 250,00 € 01.06.2021 09.06.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-255 Znalecký posudok za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty resp. kúpnej ceny za prevod pozemku -parc. č. 6194/54 nachádzajúcom sa v k. ú. Vinohrady Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 250,00 € 08.06.2021 10.06.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
1 2 3 4 »