Zmluva č. Z2021-073

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: Mgr. Rudolf Kusý
 • Funkcia: starosta
Informácie o zmluve
 • Kategória: Iné
 • Číslo zmluvy: Z2021-073
 • Názov zmluvy: RÁMCOVÁ ZMLUVA ÚEZ č. 61/2021 o vypracovaní znaleckých posudkov/odborných stanovísk
 • Dátum uzavretia: 28.04.2021
 • Dátum účinnosti: 29.04.2021
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 12 000,00 €
 • Dátum zverejnenia: 28.04.2021
 • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Ob2021-198 Znalecký posudok k určeniu ceny nehnuteľnosti – stavby so súpisným číslom 3502 na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 15132/10 a 15132/11, k. ú. Nové Mesto. Pozemky pod stavbou nie sú predmetom oceňovania podľa tejto objednávky. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 1 500,00 € 11.05.2021 11.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2021-199 Znalecký posudok k určeniu ceny nehnuteľnosti : a) stavby so súpisným číslom 7768 na poz. registra „C“ KN parc. č. 11280/46 a 11280/57, k. ú. Nové Mesto ; b) poz. registra „C“ KN parc. č. 11280/46 o výmere 591 m2 c) poz. registra „C“ KN parc. č. 11280/57 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 1 850,00 € 11.05.2021 11.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2021-221 Znalecký posudok k určeniu ceny nehnuteľnosti – pozemok registra „E“ UO parc. č. 11947/2 o výmere 694 m2, vinica, katastrálne územie Nové Mesto, evidovaná na liste vlastníctva číslo 5654 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 300,00 € 13.05.2021 24.05.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-254 Znalecký posudok na určenie trhovej ceny za 1 m2 pozemku, ul. Lopenícka Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 250,00 € 01.06.2021 09.06.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-255 Znalecký posudok za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty resp. kúpnej ceny za prevod pozemku -parc. č. 6194/54 nachádzajúcom sa v k. ú. Vinohrady Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 250,00 € 08.06.2021 10.06.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-288 Znalecký posudok za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN, v k.ú. Vinohrady, evidovaného na LV č. 3673 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 300,00 € 12.07.2021 12.07.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-304 Znalecký posudok k určeniu ceny nehnuteľností v k. ú. Vinohrady, pozemky registra „E“ UO: - parc. č. 5861/1 o výmere 12 m2 záhrada - parc. č. 5817 o výmere 167 m2 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 250,00 € 29.07.2021 29.07.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-337 Znalecký posudok za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty stavby súp. č. 52, pozemok parc. č. 11400/11, LV 31 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Šmotlák Marcel Ing. PhD. 47691204 Iné 1 000,00 € 26.08.2021 26.08.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-412 Znalecký posudok za účelom stanoveniam odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemku registra "C" KN parc.č. 18261/9 vedenom na LV č. 3686 v k.ú. Vinohrady Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Šmotlák Marcel Ing. PhD. 47691204 Iné 400,00 € 27.09.2021 27.09.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-601 Znalecký posudok na ocenenie pozemkov registra "C" KN v k. ú. Vinohrady Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 900,00 € 22.12.2021 27.12.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2022-109 Znalecký posudok na ocenenie nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto, parc.č. 11820/14 so stavbou súp.č. 10796, parc.č. 11820/4 a parc.č. 11820/13 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 1 300,00 € 14.03.2022 14.03.2022 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2022-126 Znalecký posudok na ocenenie nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto, pozemkov registra „C“ KN parc.č. 11820/14 so stavbou súp.č. 10796, parc.č. 11820/4 a parc.č. 11820/1 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 1 850,00 € 17.03.2022 18.03.2022 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2022-177 Určenie všeobecnej hodnoty časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 13698/50, ost. plocha o výmere 498 m2 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 250,00 € 06.04.2022 07.04.2022 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2022-181 Ocenenie pozemkov registra „C“ KN vedených na LV č. 3888. k. ú. Vinohrady Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 450,00 € 07.04.2022 07.04.2022 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2022-331 Určenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto v lokalite Bojnická Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 2 300,00 € 31.05.2022 31.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
F2021-0737 Znalecký úkon č. 196/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 1 850,00 € 26.05.2021 30.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-0738 Znalecký úkon č. 199/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 1 500,00 € 26.05.2021 30.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-0789 Znalecký úkon č. 212/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 300,00 € 04.06.2021 01.07.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-0872 Znalecký úkon č. 225/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 250,00 € 18.06.2021 14.07.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-0895 Znalecký úkon č. 237/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 250,00 € 25.06.2021 04.08.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-1520 Znalecký úkon č. 304/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Šmotlák Marcel Ing. PhD. 47691204 Iné 400,00 € 22.10.2021 02.12.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2022-0065 Znalecký úkon č. 1/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Stavebné práce, opravárenské práce 900,00 € 11.01.2022 27.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2022-0432 Znalecký úkon č. 95/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 1 850,00 € 23.03.2022 08.04.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2022-0576 Znalecký úkon č. 129/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 450,00 € 12.04.2022 25.04.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2022-0775 Znalecký úkon 165/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 250,00 € 20.05.2022 16.06.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2022-0837 Znalecký úkon č. 175/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 2 300,00 € 02.06.2022 16.06.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Tlačiť Potvrdenie