GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o.


Informácie
  • Názov: GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o.
  • IČO: 47812621
  • Adresa: Adámiho 3, 841 05 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
F2021-0422 Vypracovanie Geometrického plánu na obnovu právneho stavu pozemku registra „E“ UO parc.č. 12689 v k. ú. Nové Mesto, ulica Závodníkova Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 296,00 € 15.03.2021 31.03.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-0559 Geodetické práce na Budyšinskej a Tehelnej ul. v Bratislave, m. č. Nové Mesto, k. ú. Nové Mesto, vrátane zamerania priľahlých parkovacích miest Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 1 692,00 € 12.04.2021 06.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-0560 Geodetické práce - zameranie Rozvodnej a Klenovej ulice parc. č. 5620/11 k. ú. Vinohrady vrátane priľahlých parkovacích miest Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 2 163,00 € 12.04.2021 06.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-0601 Zameranie a výpočet plochy rampy, ostrovčeka, skrinky, na ulici Bajkalská, k. ú. Nové Mesto, parcelné číslo 23013/6 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 160,00 € 27.04.2021 27.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Z2021-138 Rámcová zmluva č. ÚEZ: 114/2021 na poskytnutie služby - geodetické práce Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 11 000,00 € 02.06.2021 10.06.2021 09.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Ob2021-268 Zameranie výšok osi komunikácie Rozvodná pre spracovanie PD Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 418,00 € 21.06.2021 21.06.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-269 Zameranie výšok komunikácie Budyšínska Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 370,00 € 21.06.2021 21.06.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-314 Geometrický plán a zameranie polohopisu a výškopisu - Snežienka - lanovka, CKN p. č. 19614/6-7, k. ú. Vinohrady Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 348,00 € 05.08.2021 05.08.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-319 Geodetické práce, zameranie polohopisu a výškopisu k PD námestie Ovručská Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 259,00 € 11.08.2021 11.08.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2021-349 Zameranie a vyhotovenie geometrického plánu na odčlenenie 1,5 m pásu z pozemkov (lokalita Pionierska) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 398,00 € 30.08.2021 31.08.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-350 Vytýčenie hranice medzi pozemkami parc. č. 270/1 a 5803/1, k. ú. Vinohrady Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 236,00 € 30.08.2021 31.08.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-356 Určenie a výpočet plôch a vyhotovenie dokumentácie chodníkov a komunikácii na ul. Budyšínska - Tehelná Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Stavebné práce, opravárenské práce 198,00 € 30.08.2021 31.08.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-357 Geodetické práce Rozvodná-Klenová časť 2. výšky v osi na základe PD Ing. Hudec Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 418,00 € 30.08.2021 31.08.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-358 Geodetické práce, určenie a výpočet plôch a vyhotovenie dokumentácie chodníkov a komunikácii Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 315,00 € 30.08.2021 31.08.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-359 Zameranie výšok v priečnych rezoch vetiev A,B,C ul. Budyšínska - Tehelná Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 370,00 € 30.08.2021 31.08.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
F2021-1327 Určenie a výpočet plôch a vyhotovenie dokumentácie chodníkov a komunikácii na ul. Budyšínska - Tehelná Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Stavebné práce, opravárenské práce 198,00 € 16.09.2021 07.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-1332 Geodetické práce, zameranie polohopisu a výškopisu k PD námestie Ovručská Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 259,00 € 20.09.2021 07.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-1328 Zameranie a vyhotovenie geometrického plánu na odčlenenie 1,5 m pásu z pozemkov (lokalita Pionierska) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 398,00 € 16.09.2021 21.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-1329 Vytýčenie hranice medzi pozemkami parc. č. 270/1 a 5803/1, k. ú. Vinohrady Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 236,00 € 16.09.2021 21.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-1324 Zameranie výšok v priečnych rezoch vetiev A,B,C ul. Budyšínska - Tehelná Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 370,00 € 16.09.2021 05.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
1 2 3 4 5 »