GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o.


Informácie
  • Názov: GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o.
  • IČO: 47812621
  • Adresa: Adámiho 3, 841 05 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Ob2023-0011 Geometrický plán - Nobelova ul., CKN p.č. 13529, EKN 13529, 13525/1, k.ú. Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 442,00 € 24.01.2023 24.01.2023 Ing. arch. Igor Hianik prednosta Objednávka
Ob2023-0012 Geometrický plán - oddelenie parciel Podniková ul., CKN p.č. 13433/14, k.ú. Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 324,00 € 24.01.2023 24.01.2023 Ing. arch. Igor Hianik prednosta Objednávka
F2023-0142 Geometrický plán - Nobelova ul., CKN p.č. 13529, EKN 13529, 13525/1, k.ú. Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 442,00 € 26.01.2023 20.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Faktúra
F2023-0144 Geometrický plán - oddelenie parciel Podniková ul., CKN p.č. 13433/14, k.ú. Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 324,00 € 26.01.2023 20.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Faktúra
F2022-0081 Vyhotovenie geometrického plánu na rozdelenie pozemku registra "C" KN parc.č. 17763/6 v k.ú. Vinohrady na dva pozemky o výmere 760 m2 a 331 m2 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 324,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Ob2022-324 Geodetické zameranie a vyhotovenie adresného bodu objektu bufetu Koliesko na Račianskom mýte, na parcele č. 11903/1, k. ú. Nové mesto na LV č. 2382 v Bratislave Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Stavebné práce, opravárenské práce 80,00 € 27.05.2022 27.05.2022 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
F2022-0802 Geodetické zameranie a vyhotovenie adresného bodu objektu bufetu Koliesko na Račianskom mýte, na parcele č. 11903/1, k. ú. Nové mesto na LV č. 2382 v Bratislave Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Stavebné práce, opravárenské práce 96,00 € 27.05.2022 08.06.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Ob2022-517 Geodetické zameranie kanalizačných šácht MŠ Vihorlatská na parcele č. 13700, k.ú. Nové Mesto na LV č. 3749 v Bratislave Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 154,00 € 08.09.2022 09.09.2022 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2022-645 Vyhotovenie geometrického plánu na odčlenenie pozemku o výmere 877 m2 z pozemku registra „C“ KN parc.č. 13444/10 v k.ú. Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 596,00 € 18.10.2022 18.10.2022 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
F2022-1462 Geodetické zameranie kanalizačných šácht MŠ Vihorlatská na parcele č. 13700, k.ú. Nové Mesto na LV č. 3749 v Bratislave Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 154,00 € 19.09.2022 20.10.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2022-1734 Vyhotovenie geometrického plánu na odčlenenie pozemku o výmere 877 m2 z pozemku registra „C“ KN parc.č. 13444/10 v k.ú. Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 596,00 € 21.10.2022 24.11.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-0422 Vypracovanie Geometrického plánu na obnovu právneho stavu pozemku registra „E“ UO parc.č. 12689 v k. ú. Nové Mesto, ulica Závodníkova Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 296,00 € 15.03.2021 31.03.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-0559 Geodetické práce na Budyšinskej a Tehelnej ul. v Bratislave, m. č. Nové Mesto, k. ú. Nové Mesto, vrátane zamerania priľahlých parkovacích miest Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 1 692,00 € 12.04.2021 06.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-0560 Geodetické práce - zameranie Rozvodnej a Klenovej ulice parc. č. 5620/11 k. ú. Vinohrady vrátane priľahlých parkovacích miest Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 2 163,00 € 12.04.2021 06.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-0601 Zameranie a výpočet plochy rampy, ostrovčeka, skrinky, na ulici Bajkalská, k. ú. Nové Mesto, parcelné číslo 23013/6 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 160,00 € 27.04.2021 27.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
Z2021-138 Rámcová zmluva č. ÚEZ: 114/2021 na poskytnutie služby - geodetické práce Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 11 000,00 € 02.06.2021 10.06.2021 09.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Ob2021-268 Zameranie výšok osi komunikácie Rozvodná pre spracovanie PD Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 418,00 € 21.06.2021 21.06.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-269 Zameranie výšok komunikácie Budyšínska Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 370,00 € 21.06.2021 21.06.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-314 Geometrický plán a zameranie polohopisu a výškopisu - Snežienka - lanovka, CKN p. č. 19614/6-7, k. ú. Vinohrady Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 348,00 € 05.08.2021 05.08.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-319 Geodetické práce, zameranie polohopisu a výškopisu k PD námestie Ovručská Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 259,00 € 11.08.2021 11.08.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
1 2 3 4 5 »