Zmluva č. Z2021-138

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: Mgr. Rudolf Kusý
 • Funkcia: starosta
Informácie o zmluve
 • Kategória: Iné
 • Číslo zmluvy: Z2021-138
 • Názov zmluvy: Rámcová zmluva č. ÚEZ: 114/2021 na poskytnutie služby - geodetické práce
 • Dátum uzavretia: 02.06.2021
 • Dátum účinnosti: 10.06.2021
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 11 000,00 €
 • Dátum zverejnenia: 09.06.2021
 • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Ob2021-268 Zameranie výšok osi komunikácie Rozvodná pre spracovanie PD Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 418,00 € 21.06.2021 21.06.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-269 Zameranie výšok komunikácie Budyšínska Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 370,00 € 21.06.2021 21.06.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-314 Geometrický plán a zameranie polohopisu a výškopisu - Snežienka - lanovka, CKN p. č. 19614/6-7, k. ú. Vinohrady Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 348,00 € 05.08.2021 05.08.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-319 Geodetické práce, zameranie polohopisu a výškopisu k PD námestie Ovručská Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 259,00 € 11.08.2021 11.08.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2021-349 Zameranie a vyhotovenie geometrického plánu na odčlenenie 1,5 m pásu z pozemkov (lokalita Pionierska) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 398,00 € 30.08.2021 31.08.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-350 Vytýčenie hranice medzi pozemkami parc. č. 270/1 a 5803/1, k. ú. Vinohrady Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 236,00 € 30.08.2021 31.08.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-356 Určenie a výpočet plôch a vyhotovenie dokumentácie chodníkov a komunikácii na ul. Budyšínska - Tehelná Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Stavebné práce, opravárenské práce 198,00 € 30.08.2021 31.08.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-357 Geodetické práce Rozvodná-Klenová časť 2. výšky v osi na základe PD Ing. Hudec Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 418,00 € 30.08.2021 31.08.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-358 Geodetické práce, určenie a výpočet plôch a vyhotovenie dokumentácie chodníkov a komunikácii Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 315,00 € 30.08.2021 31.08.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-359 Zameranie výšok v priečnych rezoch vetiev A,B,C ul. Budyšínska - Tehelná Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 370,00 € 30.08.2021 31.08.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-545 Geometrický plán skutočne zrealizovanej stavby parkoviska na Nobelovej ul. na pozemkoch p. č. 13440/17 a 13440/66, k. ú. Nové Mesto a jeho overenie Správou katastra nehnuteľností Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 656,00 € 29.11.2021 30.11.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-547 Zameranie a vyhotovenie GP 103/2021 p.č. 6003/7, 6003/13 na Bárdošovej ulici, ohľadom oddelenia parciel Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 376,00 € 30.11.2021 30.11.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2021-600 Vyhotovenie geometrického plánu na rozdelenie pozemku registra "C" KN parc.č. 17763/6 v k.ú. Vinohrady na dva pozemky o výmere 760 m2 a 331 m2 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 324,00 € 22.12.2021 22.12.2021 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2022-324 Geodetické zameranie a vyhotovenie adresného bodu objektu bufetu Koliesko na Račianskom mýte, na parcele č. 11903/1, k. ú. Nové mesto na LV č. 2382 v Bratislave Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Stavebné práce, opravárenské práce 80,00 € 27.05.2022 27.05.2022 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2022-517 Geodetické zameranie kanalizačných šácht MŠ Vihorlatská na parcele č. 13700, k.ú. Nové Mesto na LV č. 3749 v Bratislave Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 154,00 € 08.09.2022 09.09.2022 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2022-645 Vyhotovenie geometrického plánu na odčlenenie pozemku o výmere 877 m2 z pozemku registra „C“ KN parc.č. 13444/10 v k.ú. Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 596,00 € 18.10.2022 18.10.2022 Ing. Ignác Olexík, PhD. prednosta Objednávka
Ob2023-0011 Geometrický plán - Nobelova ul., CKN p.č. 13529, EKN 13529, 13525/1, k.ú. Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 442,00 € 24.01.2023 24.01.2023 Ing. arch. Igor Hianik prednosta Objednávka
Ob2023-0012 Geometrický plán - oddelenie parciel Podniková ul., CKN p.č. 13433/14, k.ú. Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 324,00 € 24.01.2023 24.01.2023 Ing. arch. Igor Hianik prednosta Objednávka
F2021-1327 Určenie a výpočet plôch a vyhotovenie dokumentácie chodníkov a komunikácii na ul. Budyšínska - Tehelná Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Stavebné práce, opravárenské práce 198,00 € 16.09.2021 07.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-1332 Geodetické práce, zameranie polohopisu a výškopisu k PD námestie Ovručská Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 259,00 € 20.09.2021 07.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-1328 Zameranie a vyhotovenie geometrického plánu na odčlenenie 1,5 m pásu z pozemkov (lokalita Pionierska) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 398,00 € 16.09.2021 21.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-1329 Vytýčenie hranice medzi pozemkami parc. č. 270/1 a 5803/1, k. ú. Vinohrady Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 236,00 € 16.09.2021 21.10.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-1324 Zameranie výšok v priečnych rezoch vetiev A,B,C ul. Budyšínska - Tehelná Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 370,00 € 16.09.2021 05.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-1325 Geodetické práce Rozvodná-Klenová časť 2. výšky v osi na základe PD Ing. Hudec Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 418,00 € 16.09.2021 08.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-1326 Geodetické práce, určenie a výpočet plôch a vyhotovenie dokumentácie chodníkov a komunikácii Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 315,00 € 16.09.2021 08.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-1331 Geometrický plán a zameranie polohopisu a výškopisu - Snežienka - lanovka, CKN p. č. 19614/6-7, k. ú. Vinohrady Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 348,00 € 20.09.2021 19.11.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-1842 Geometrický plán skutočne zrealizovanej stavby parkoviska na Nobelovej ul. na pozemkoch p. č. 13440/17 a 13440/66, k. ú. Nové Mesto a jeho overenie Správou katastra nehnuteľností Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 656,00 € 20.12.2021 31.12.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2021-1843 Zameranie a vyhotovenie GP 103/2021 p.č. 6003/7, 6003/13 na Bárdošovej ulici, ohľadom oddelenia parciel Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 376,00 € 20.12.2021 31.12.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2022-0081 Vyhotovenie geometrického plánu na rozdelenie pozemku registra "C" KN parc.č. 17763/6 v k.ú. Vinohrady na dva pozemky o výmere 760 m2 a 331 m2 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 324,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2022-0802 Geodetické zameranie a vyhotovenie adresného bodu objektu bufetu Koliesko na Račianskom mýte, na parcele č. 11903/1, k. ú. Nové mesto na LV č. 2382 v Bratislave Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Stavebné práce, opravárenské práce 96,00 € 27.05.2022 08.06.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2022-1462 Geodetické zameranie kanalizačných šácht MŠ Vihorlatská na parcele č. 13700, k.ú. Nové Mesto na LV č. 3749 v Bratislave Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 154,00 € 19.09.2022 20.10.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2022-1734 Vyhotovenie geometrického plánu na odčlenenie pozemku o výmere 877 m2 z pozemku registra „C“ KN parc.č. 13444/10 v k.ú. Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 596,00 € 21.10.2022 24.11.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Faktúra
F2023-0142 Geometrický plán - Nobelova ul., CKN p.č. 13529, EKN 13529, 13525/1, k.ú. Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 442,00 € 26.01.2023 20.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Faktúra
F2023-0144 Geometrický plán - oddelenie parciel Podniková ul., CKN p.č. 13433/14, k.ú. Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 324,00 € 26.01.2023 20.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Faktúra
Tlačiť Potvrdenie