Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2022-261 Zmluva o poskytnutí dotácie č. ÚEZ: 270/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Depaul Slovensko, nezisková organizácia 37924443 Iné 4 000,00 € 10.10.2022 25.10.2022 24.10.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-278 Dodatok č. 3 ku kolektívnej zmluve číslo ÚEZ 220/2021 zo dňa 30.09.2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Základná odborová organizácia Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Iné 0,00 € 06.10.2022 15.10.2022 14.10.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-250 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ÚEZ č. 210/2022 (Rekonštrukcia telocvične ZŠsMŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 46059105 Stavebné práce, opravárenské práce 31 498,46 € 05.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-252 Zmluva o dielo ÚEZ č. 256/2022 (Vyregulovanie kúrenia - výmena ventilov, osadenie bezdrôtových hlavíc MŠ Na Revíne) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ENGIE Services a. s. 35966289 Stavebné práce, opravárenské práce 29 868,22 € 05.10.2022 08.10.2022 07.10.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-255 Zmluva o dielo č. objednávateľa 260/2022, č. zhotoviteľa ZoD-2022-16 (Oprava povrchov spevnených plôch pred ZŠ Sibírska) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 Stavebné práce, opravárenské práce 29 965,20 € 30.09.2022 14.10.2022 13.10.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-256 Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní č. ÚEZ 219/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. Denisa Bartošová Nájmy a prenájmy 0,00 € 30.09.2022 15.10.2022 14.10.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-245 Zmluva ÚEZ č. 251/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Senior Care Galanta, n.o. 50907069 Iné 231,03 € 28.09.2022 04.10.2022 03.10.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-246 Zmluva ÚEZ č. 252/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Senior Care Galanta, n.o. 50907069 Iné 231,03 € 28.09.2022 04.10.2022 03.10.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-226 Nájomná zmluva č. 197/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MUDr. Eva Roštár Nájmy a prenájmy 144,00 € 26.09.2022 27.09.2022 26.09.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-228 Nájomná zmluva ÚEZ č. 226/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 City Logistix s.r.o. 50967410 Nájmy a prenájmy 9 960,00 € 26.09.2022 27.09.2022 31.12.2024 26.09.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-229 Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 ÚEZ č. 227/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Za kasárňou 31768989 Nájmy a prenájmy 0,00 € 23.09.2022 29.09.2022 30.10.2022 28.09.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-230 Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 ÚEZ č. 228/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Česká 31780539 Nájmy a prenájmy 0,00 € 23.09.2022 29.09.2022 30.10.2022 28.09.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-231 Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 ÚEZ č. 232/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Sibírska 31785221 Nájmy a prenájmy 0,00 € 23.09.2022 29.09.2022 30.10.2022 28.09.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-232 Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 ÚEZ č. 229/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Jeséniova 31810527 Nájmy a prenájmy 0,00 € 23.09.2022 29.09.2022 30.10.2022 28.09.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-233 Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 ÚEZ č. 230/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Odborárska 317805204 Nájmy a prenájmy 0,00 € 23.09.2022 29.09.2022 30.10.2022 28.09.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-234 Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 ÚEZ č. 233/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Riazanská 31768873 Nájmy a prenájmy 0,00 € 23.09.2022 29.09.2022 30.10.2022 28.09.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-235 Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 ÚEZ č. 231/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Cádrova 31785212 Nájmy a prenájmy 0,00 € 23.09.2022 29.09.2022 30.10.2022 28.09.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-237 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov ÚEZ č. 236/2022 (voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 Nájmy a prenájmy 8,30 € 23.09.2022 29.09.2022 30.10.2022 28.09.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-238 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov ÚEZ č. 237/2022 (voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Hotelová akadémia 31780466 Nájmy a prenájmy 8,30 € 23.09.2022 29.09.2022 30.10.2022 28.09.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-239 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov ÚEZ č. 235/2022 (voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 31787088 Nájmy a prenájmy 120,00 € 23.09.2022 29.09.2022 30.10.2022 28.09.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-240 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov ÚEZ č. 240/2022 (voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Súkromné gymnázium 30858321 Nájmy a prenájmy 8,30 € 23.09.2022 29.09.2022 30.10.2022 28.09.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-241 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov ÚEZ č. 238/2022 (voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Spojená škola 51277981 Nájmy a prenájmy 8,30 € 23.09.2022 29.09.2022 30.10.2022 28.09.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-242 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov ÚEZ č. 239/2022 (voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Súkromná základná škola Waldorfská 36069833 Nájmy a prenájmy 8,30 € 23.09.2022 29.09.2022 30.10.2022 28.09.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-244 Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 411019683 (Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb, č. ÚEZ 281/2014) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 Iné 3 897,87 € 21.09.2022 30.09.2022 29.09.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-222 Zmluva o dielo ÚEZ č. 221/2022 (Realizácia stavebných prác odstavnej plochy na Nobelovej ulici) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 AA Plus Slovakia s. r. o. 43848435 Stavebné práce, opravárenské práce 35 554,98 € 19.09.2022 21.09.2022 20.09.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-223 Rámcová zmluva o dielo č. 222/2022 (Nákup, výsadba a údržba drevín v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DRYADA garden s.r.o. 46475869 Stavebné práce, opravárenské práce 56 200,00 € 19.09.2022 22.09.2022 21.09.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-227 Nájomná zmluva s právom stavby č. 804690026-2-2022-NZsPS, č. ÚEZ 225/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Železnice Slovenskej republiky Bratislava 31364501 Nájmy a prenájmy 1,00 € 19.09.2022 27.09.2022 27.09.2027 26.09.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-248 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ÚEZ č. 109/2022 zo dňa 25.05.2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MB Tech s.r.o. 45425124 Stavebné práce, opravárenské práce 8 032,66 € 19.09.2022 05.10.2022 04.10.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-251 Zmluva o dielo ÚEZ č. 223/2022 (Vyregulovanie a úprava rozdeľovača pre úsporu na päte objektu ZŠ Česká) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKOTERM s.r.o. 36704296 Stavebné práce, opravárenské práce 28 951,55 € 16.09.2022 06.10.2022 05.10.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-219 Zmluva o balíkovom účte č. ÚEZ 218/2022 (účet č. SK04 0900 0000 0051 9274 2641) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenská sporiteľňa a. s. 00151653 Iné 0,00 € 14.09.2022 15.09.2022 14.09.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »