Zmluva č. Z2019-081

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: Mgr. Rudolf Kusý
 • Funkcia: starosta
Informácie o zmluve
 • Kategória: Nájmy a prenájmy
 • Číslo zmluvy: Z2019-081
 • Názov zmluvy: Nájomná zmluva ÚEZ č. 84/2019
 • Dátum uzavretia: 09.05.2019
 • Dátum účinnosti: 10.05.2019
 • Dátum platnosti do: 27.05.2019
 • Celková hodnota: 6 000,00 €
 • Dátum zverejnenia: 09.05.2019
 • Poznámka: nájomné za NP 2.18 v sume 3 120,00 eur (slovom tritisíc jednostodvadsať eur) - v nájomnom nie je zahrnuté upratovanie a likvidácia odpadu, ktoré si nájomca zabezpečí na vlastné náklady
  nájomné za NP 2.06, NP 2.05 a NP 2.03 v sume 2 880,00 eur (slovom dvetisíc osemstoosemdesiat eur)
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie