Zmluva č. Z2020-020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: Mgr. Rudolf Kusý
 • Funkcia: starosta
Informácie o zmluve
 • Kategória: Nájmy a prenájmy
 • Číslo zmluvy: Z2020-020
 • Názov zmluvy: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov ÚEZ č. 20/2020 (Voľby do NR SR v roku 2020)
 • Dátum uzavretia: 29.01.2020
 • Dátum účinnosti: 04.02.2020
 • Dátum platnosti do: 01.03.2020
 • Celková hodnota: 8,30 €
 • Dátum zverejnenia: 03.02.2020
 • Poznámka: Nájomné za užívanie predmetu nájmu bolo stanovené dohodou zmluvných strán vo výške 8,30 € /m2 /rok.
  Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi primerané prevádzkové náklady jednotlivo rozpísané v rozsahu (elektrická energia, vodné, stočné, odvoz odpadu a iné.) podľa doručenej faktúry.
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie