KIAZ/11250/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: RAUM3, architektonicke studio
 • IČO: 45352127
 • Adresa:Sokolska 18, 811 04 Bratislava
 • Celková suma:29 880,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/11250/2018
 • Predmet: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre MŠ Vihorlatská – rekonštrukcia a prístavba objektu materskej školy vrátane obnovy a dobudovania vonkajšieho areálu
 • Opis predmetu zákazky:Vo výzve na predloženie cenovej ponuky - bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:06.12.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.12.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva 06.12.2018 pdf - 79.72 kB
Súhrnná sprievodná a technická správa 06.12.2018 pdf - 2.89 MB
Projektový zámer 06.12.2018 pdf - 3.39 MB
Rekapitulácia 06.12.2018 pdf - 33.94 kB
01_DEN 06.12.2018 pdf - 2.2 MB
02_DEN 06.12.2018 pdf - 631.84 kB
MŠ Vihorlatská 06.12.2018 xlsx - 40.6 kB
Zmluva 06.12.2018 pdf - 117.3 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 19.12.2018 pdf - 88.54 kB
Tlačiť